ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۸۴

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۸۴

  • سال انتشار : 1398
  • صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور
  • مدیر مسئول: سید محمد موسوی
  • سردبیر: ساسان فاطمی
  • هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی
درباره اثر :

فهرست مطالب

مقاله‌ها: ۱.حماسه‌های شفاهی در قرن بیست‌و‌یکم: مورد حماسه‌ی قرقیزی ماناس، کارل رایخل، ترجمه‌ی بهرنگ نیک آیین ۲.تاملاتی دیگر بر مفاهیم کلاسیک، مردمی، مردم‌پسند و «فرهیختگی چندپاره»، ساسان فاطمی ۳.سیر تحول حیات اجتماعی و هویت ساز سه‌تار، سعید ابراهیمی

یادداشت‌های پراکنده: ۱.دو مطلب نویافته درباره‌ی آقاعلی‌اکبر، مهدی فراهانی ۲. نکته‌ای درباره‌ی طبل‌باز، عسکر بهرامی

مفاهیم بنیادین: ۱.چوب جادویی قوم‌موسیقی‌ شناسی، بازاندیشی نغمه‌نگاری و تحلیل موسیقی، اودو ویل، ترجمه‌ی آرش محافظ

گزارش: ۱. گزارشی از بیست‌ونهمین جشنواره‌ی موسیقی رودُلشتات آلمان، میترا و مینا هرندی

گفتگو: ۱.گفتگو با جمشید شمیرانی، آرش محافظ ۲.گفتگو با ژان دورینگ، ساسان فاطمی

نقد و بررسی: ۱.پسامدرنیسم و نقد تحلیل موسیقی، جولین هُرتُن، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۲.تا فصلی دیگر…سید محمد موسوی


عزیز
خوش آمدید