ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۸۳

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۸۳

  • سال انتشار : 1398
  • صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور
  • مدیر مسئول: سید محمد موسوی
  • سردبیر: ساسان فاطمی
  • هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی
درباره اثر :

فهرست مطالب

مقاله‌ها: ۱.به‌کارگيری سازهای کوبه‌ای در جنگ‌های شرق باستان: شواهدی از پارتيان و آسيای ميانه، والری نيکُنُرُف، ترجمه‌ی عسکر بهرامی ۲.تحليل کلامی‌ـ موسيقايی آثار ضبط‌شده‌ی کميک فارسی، (دوره‌ی قاجار تا پايان دوره‌ی پهلوی اول)، محمدرضا شرايلی ۳.در ايضاح سه اصطلاح مربوط به طبقه‌بندی موسيقی: شيوه، سبک، مکتب، آروين صداقت‌کيش ۴.مروری بر برخی از فعاليت‌ها و مستنداتِ، انجمن موسيقی ملی در دهه‌ی بيست شمسی، پويا نکويی

مفاهیم بنیادین: ۱.بازنمودهای تعميم‌یافته‌ی زمان موسيقايی و ساختارهای تناوبی، مايکل تنزر، ترجمه‌ی سعيد کردمافی

گفتگو: ۱.چند مصاحبه‌ی قديمی با هنرمندان، رامتین نظری‌جو

نقد و بررسی: ۱.اوايل کار پل دوکا به‌عنوان منقد موسيقی، پل دوکا و ژرژ فَوْر، ترجمه‌ی ساسان فاطمی ۲.تا فصلی دیگر…سید محمد موسوی


عزیز
خوش آمدید