ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۸۲

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۸۲

  • سال انتشار : 1398
  • صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور
  • مدیر مسئول: سید محمد موسوی
  • سردبیر: ساسان فاطمی
  • هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی
درباره اثر :

فهرست مطالب

مقالهها: ۱.موسیقی، قدرت و خشونت نمادین خط مشی‌های دولتی برای موسیقی ترکیه در دوران اولیه‌ی حکومت جمهوری، آیهان اِرُل، ترجمه‌ی بابک خضرایی ۲.مدرسه‌ی صنایع ظرفیه‌ی رشت به‌روایت اسناد، محمدرضا شرایلی ۳.نظریه‌ی میدان درباره‌ی موسیقی ایرانی چه می‌تواند به ما بگوید؟ آزاد نمکی، حسن خیاطی

یادداشتهای پراکنده: ۱.مطلبی نویافته در خصوص صفحات ضبط‌شده به‌زبان کُردی، شاهو عبدی

مباحث ویژه: به مناسبت صدمین سال درگذشت میرزاعبدالله

۱.میرزاعبدالله: تدوین دوباره‌ی دستگاه‌ها و ایجاد ابهام در مفهوم آواز، بابک خضرایی ۲.نگاهی به زندگی آقاعلی‌اکبر، مهدی فراهانی ۳. گفتگو با حسین علیزاده و داریوش طلایی درباره‌ی حضور علی‌اکبر شهنازی در هنرستان موسیقی، تارا اله‌وردی ۴.صفحه‌شناسی علی‌اکبرخان شهنازی (صفحات گرامافن ۷۸دور)، محمدرضا شرایلی

گفتگو: ۱.گفتگو با ابراهیم صفایی و اشرف‌السادات مرتضایی درباره‌ی علی‌اکبر شیدا، برگردان از فایل صوتی و توضیحات، رامتین نظری‌جو

نقد و بررسی: ۱.در حق یک گونه‌شناسی نقد موسیقایی نزد فِتیس منابع و ردپاهای لغوی، والری دوفور، ترجمه‌ی آرش محافظ ۲.چکیده‌های (قوم)موسیقی‌شناسی، سعید کردمافی ۳.تافصلی دیگر…سید محمد موسوی


عزیز
خوش آمدید