سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۶۱

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۶۱
سال انتشار : 1392

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

هیئت تحریریه: ساسان فاطمی،‌ هومان اسعدی، محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی

 

فهرست مطالب

مقاله‌ها: ۱. موسیقی و سنّت در یمن، فیلیپ د. اسکایلر، ترجمه‌ی لیلا رسولی ۲. مطالعه‌ی سازهای زهی مقّید کاسه‌دو‌بخشی، در تاریخ موسیقی ایران و پراکندگی آنها در مناطق همجوار، نرگس ذاکرجعفری ۳. اکو دو پرس و آلفرد لومر: موزیک، تئاتر و فراماسونری،‌ محسن محمدی ۴. روش‌های افزایش مهارت‌های ذهنی و حرکتی نوازندگان، آرش آزاده

یادداشت‌های پراکنده: ۱. نکاتی درباره‌ی موسیقیدانان قاجار از ۱۲۱۰ تا ۱۲۶۴ق، سیدحسین میثمی ۲. سندی درباره‌ی آلفرد لومر، ساسان فاطمی ۳. تار قاجار: سه سند تصویری، ساسان فاطمی

مفاهیم بنیادین: ۱. موسیقی سنتی و هویت فرهنگی: پارادایمی ماندگار در تاریخ قوم‌موسیقی‌شناسی، فیلیپ بُلمان، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه

گفت‌و‌گو: ۱. یک زندگی،‌ یک تاریخ، پای صحبت استاد مصطفی کمال پورتراب، گفتگوگر ساسان فاطمی ۲. دوزخ شرری ز رنج بیهوده ما است، گفت‌و‌گو با فوزیه مجد

نقد و بررسی: ۱. وضعیت نقد موسیقی دستگاهی‌ـ‌ـردیف، مجید کیانی ۲. نقد نقّادی: آدُرنو و موسیقی عامه‌پسند،‌ مکس پَدیسن، ترجمه‌ی سپهر معینی ۳. تا فصلی دیگر…، محمد موسوی

آثار مشابه