سبد خرید شما خالی است.
۲۴ دقیقه باکودکان و نوجوانان

۲۴ دقیقه باکودکان و نوجوانان
سال انتشار : 1382
شابک : 97896464095710

فرید عمران

همراه با یک سی‌دی

 

 

 

این کتاب شامل ۲۴ قطعه است، برای هنرجوی پیانو با تجربه‌ای از دو تا ده سال یا برای نوازنده‌ای حرفه‌ای که می‌تواند در کنسرت شرکت کند. قطعه‌های مجموعه‌ی حاضر از دیدگاه دشواری اجرا با یکدیگر متفاوتند؛ چه بسا هنرجو به راهنمایی استاد نیاز داشته باشد. ترتیب چاپ قطعه‌ها در کتاب برطبق منطق درونی اندیشه‌ی موسیقایی است و گویای دشواری یا سهولت در نت‌خوانی یا اجرا نیست. هر قطعه در دنیای خود بسته است، پس هر قطعه را می‌توان به دلخواه برگزید و نواخت. هنرجویی که دو تا پنج سال به نوازندگی پرداخته باشد برای فراگیری ریتم‌های پیچیده و انگشت گذاری درست نیاز به حضور استاد دارد.

آثار مشابه