سبد خرید شما خالی است.
سلفژ مقدماتی یک صدایی ۲

سلفژ مقدماتی یک صدایی ۲
سال انتشار : 1389
شابک : 9790802604193

ب.کالمیکوف و گ. فریدکین

ترجمه‌ی میربابا میررحیم

تدوین: رومینا بهنوش

زیر نظر دلبر حکیم آوا

 

 

 

در این کتاب مطالب فنی ضروری سلفژ از راه آشنایی با آثار شناخته‌شده ی موسیقی کلاسیک و موسیقی محلی کشورهای مختلف آموزش داده می‌شود. در واقع ارتباط صحیح موسیقی و سلفژ در این روش کماکان حفظ می‌شود. این ارتباط سلفژ را به عنوان درسی برخاسته از خود موسیقی و نه جدای از آن معرفی می‌کند و به این ترتیب، از راه‌های فنی خاص خود، توانایی درک و دریافت موسیقی را در هنرجو ارتقاء می‌بخشد.

آثار مشابه