سبد خرید شما خالی است.
ردیف برگزیده برای ساز نی

ردیف برگزیده برای ساز نی
سال انتشار : 1401
شابک : 9790802641167

برگرفته از کتاب دوره‌ی ابتدایی سنتور استاد فرامرز پایور
تنظیم و اجرا: خلیل ملکی
به همراه چهار سی‌دی

کتاب حاضر باز نویسی دوره ی ابتدایی سنتور استاد فرامرز پایور در کوک های متداول برای اجرای ساز نی است. توجه به روایت های مختلف ردیف موسیقی به همراه بهره گیری از گونه های موسیقی ایرانی مانند مقدمه، چهارمضراب و رنگ در هر دستگاه، و همچنین استفاده از یک غزل با وزن عروضی مشخص، برای بیان حالت های آوازی گوشه های مختلف، و پیوستگی و هماهنگی بین گوشه ها و فرود یک گوشه با آغاز گوشه ی بعد، از برجستگی های کتاب دوره ی ابتدایی است.

آثار مشابه