سبد خرید شما خالی است.
موسیقی ترکمنی

موسیقی ترکمنی
سال انتشار : 1379
شابک : 9646409369

آوانویسی، تجزیه و تحلیل: دکتر محمدتقی مسعودیه 

 

 

 

 

کتاب موسیقی ترکمنی آخرین تحقیق استاد دکتر محمدتقی مسعودیه است که برای نخستین بار موسیقی ترکمنی را، بر اساس آوانویسی دقیق مهم‌ترین و مشخص‌ترین مقام‌های رایج در آن، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ویژگی‌های این موسیقی و چگونگی شکل‌گیری ملودی‌های آن را بررسی کرده است. مسعودیه استاد یگانه‌ی موسیقی شناسی تطبیقی در ایران و از نامداران این دانش در جهان بود و مجموعه‌ی آثار و تألیفات گران قدر او در این زمینه گواه این مدعاست. کتاب موسیقی ترکمنی نیز از همان شیوه و اسلوب خاص تحقیق و نگارش استاد مسعودیه، یعنی وسواس و دقت علمی در حوزه‌ی تحقیقات اتنوموزیکولوژی برخوردار است.

آثار مشابه