سبد خرید شما خالی است.
نقشی به یاد

نقشی به یاد
سال انتشار : 1384
شابک : 9646409946

یاد هنرمندان موسیقی ایران

تصویرگر: علی خسروی

 

 

 

مجموعه‌ی چهره نگاری‌های دست اندرکاران موسیقی ایران از دوره‌ی قاجار به بعد که توسط علی خسروی پدید آمده است. در این مجموعه، که هدف آن نوعی بزرگداشت هنرمندان موسیقی ایران و به جاگذاشتن «نقشی» از آنها در خاطره‌هاست، تصویر نوازندگان، خوانندگان، آهنگسازان، رهبران ارکستر و پژوهشگران موسیقی مربوط به دوره‌ی زمانی یادشده آمده است.

آثار مشابه