دستور سه‌تار دوره‌ی متوسطه
Audio CD

The Setâr Intermediate Course
Publish Year : 2003

Hossein Alizâdeh, Setâr

M. CD 151

Tracks

Name Time Previews
Introduction 0:40
Pishdarâmad (Dastgâh-e Shur) 2:23
Darâmad (Dastgâh-e Shur) 0:52
Kereshme (Dastgâh-e Shur) 1:00
Ch‭âhârmezrâb (Dastgâh-e Shur) 1:19
Zirkesh-e Salmak (Dastgâh-e Shur) 1:02
Gereyli (Dastgâh-e Shur) 1:13
Reng (Dastgâh-e Shur) 2:15
Pishdarâmad (Âvâz-e Abu'atâ) 3:00
Darâmad (Âvâz-e Abu'atâ) 1:09
Châhârmezrâb (Âvâz-e Abu'atâ) 1:03
Hejâz (Âvâz-e Abu'atâ) 1:37
Reng (Âvâz-e Abu'atâ) 2:23
Pishdarâmad (Âvâz-e Bayât-e Tork) 2:42
Darâmad (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:56
Châhârmezrâb (Âvâz-e Bayât-e Tork) 1:06
Jâmedarân (Âvâz-e Bayât-e Tork) 0:58
Shekaste (Âvâz-e Bayât-e Tork) 1:00
Reng (Âvâz-e Bayât-e Tork) 2:09
Pishdarâmad (Âvâz-e Afshâri) 2:34
Darâmad (Âvâz-e Afshâri) 1:13
Châhârmezrâb (Âvâz-e Afshâri) 1:27
Arâq (Âvâz-e Afshâri) 0:39
Kereshme-ye Arâq (Âvâz-e Afshâri) 0:31
Hazin (Âvâz-e Afshâri) 0:38
Reng I (Âvâz-e Afshâri) 1:07
Reng II (Âvâz-e Afshâri) 1:33
Pishdarâmad (Âvâz-e Dashti) 2:38
Darâmad (Âvâz-e Dashti) 0:54
Châhârmezrâb (Âvâz-e Dashti) 1:47
Zarbi-e Gilaki (Âvâz-e Dashti) 1:13
Owj (Âvâz-e Dashti) 1:12
Reng (Âvâz-e Dashti) 1:35
Pishdarâmad (Dastgâh-e Segâh) 4:19
Darâmad (Dastgâh-e Segâh) 0:42
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Segâh) 2:36
Bastenegâr (Dastgâh-e Segâh) 0:27
Mokhâlef (Dastgâh-e Segâh) 0:53
Reng (Dastgâh-e Segâh) 1:39
Pishdarâmad (Dastgâh-e Châhârgâh) 4:11
Darâmad (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:42
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:05
Zâbol and Muye (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:54
Zarbi-ye Hesâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:33
Kereshme-ye Hesâr (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:05
Mokhâlef (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:50
Kereshme-ye Hazin-e Mokhâlef (Dastgâh-e Châhârgâh) 0:36
Reng (Dastgâh-e Châhârgâh) 1:45
Pishdarâmad (Dastgâh-e Mâhur) 2:54
Darâmad (Dastgâh-e Mâhur) 0:47
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Mâhur) 1:40
Dâd (Dastgâh-e Mâhur) 0:57
Châhârmezrâb-e Majles-afruz (Dastgâh-e Mâhoor) 0:35
Delkash (Dastgâh-e Mâhur) 0:57
Châhâmezrâb-e Arâq (Dastgâh-e Mâhur) 1:09
Harbi (Dastgâh-e Mâhur) 1:38
Reng (Dastgâh-e Mâhur) 1:30
Pishdarâmad (Dastgâh-e Homâyun) 2:08
Darâmad (Dastgâh-e Homâyun) 0:33
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Homâyun) 1:00
Reng-e Zang-e Shotor (Dastgâh-e Homâyun) 0:54
Chakâvak (Dastgâh-e Homâyun) 0:51
Kereshme-ye Bidâd (Dastgâh-e Homâyun) 1:10
Reng (Dastgâh-e Homâyun) 1:29
Pishdarâmad (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 3:11
Darâmad (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:01
Châhârmezrâb (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:18
Jâmedarân (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 0:38
Zarbi-ye Râje (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:26
Owj (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:15
Reng (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) 1:36
Pishdarâmad (Dastgâh-e Navâ) 3:08
Darâmad (Dastgâh-e Navâ) 0:37
Kereshme (Dastgâh-e Navâ) 0:44
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Navâ) 1:45
Zarbi-ye Neyshâburak (Dastgâh-e Navâ) 0:57
Nahoft (Dastgâh-e Navâ) 0:49
Reng (Dastgâh-e Navâ) 2:49
Pishdarâmad (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 3:18
Darâmad (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 0:49
Châhârmezrâb (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:26
Parvâne (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:26
Leyli-o Majnun (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 1:26
Reng (Dastgâh-e Râst-Panjgâh) 2:16

Similar Items