تک‌نوازی سه‌تار استاد احمد عبادی
Audio CD

The Improvisations of Ostâd Ahmad Ebâdi
Publish Year : 2005

CD 1: Dastgâh-e Shur, Châhârgâh, Segâh and Âvâz-e Abu’atâ, Bayât-e Tork, Bayât-e Esfahân , Afshâri

CD 2: Dastâh-e Segâh, Râst-Panjgâh, Mâhur, Homâyun and Âvâz-e Dashti, Abu’atâ

M. CD 57-58

Tracks

Similar Items