سه‌تار یوسف فروتن
Audio CD

Yusef Forutan, Setar
Publish Year : 2000

M. CD 54

Tracks

Name Time Previews
Abu'atâ 16:03
Afshâri 13:55
Dashti 13:03
Homâyun 12:58
Bayât-e Esfahân 14:29

Similar Items