سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۵۳

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۵۳
سال انتشار : 1390

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

هیئت تحریریه: ساسان فاطمی،‌ هومان اسعدی، محمد موسوی، حسین یاسینی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی

 

فهرست مطالب

مقاله‌ها: ۱. شرقی‌نمایی و سبک موسیقایی، درِک ب. اسکات، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۲. صفی‌الدین ارموی، محمد محیط طباطبایی ۳. مفهوم شَدّ و ارتباط آن با نظام دستگاهی، بابک خضرایی ۳. مقام دلکش: نگاهی تطبیقی به مفهوم و خصوصیات مقام در موسیقی دستگاهی ایران، آرش محافظ

مفاهیم بنیادین: ۱. گونه‌شناسی تکنیک‌های چندصدایی در سنت‌های شفاهی موسیقی، سیمها اَرُم، ناتالی فرناندو، سوزان فورنیس، سیلوی لُبُمَن، فابریس ماراندُلا، امانوئل اُلیویه،‌ ارِوه ریویِر، اُلیویه تورنی،‌ ترجمه‌ی آرش محافظ

گفت‌و‌گو: ۱. گفت‌و‌گو با ساسان سپنتا، بابک خضرایی

گزارش: ۱. به یاد منصور صبوحی، استاد موسیقی ترکمنی، کامیار فانیان

نقد و بررسی: ۱. شوق شنیدن موسیقی قدیم: نگاهی به آلبوم شوق‌نامه، ساسان فاطمی ۲. تا فصلی دیگر…، محمد موسوی

آثار مشابه