سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۴۳

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۴۳
سال انتشار : 1388

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

هیئت تحریریه: ساسان فاطمی،‌ هومان اسعدی، محمد موسوی

 

فهرست مطالب

مقاله‌ها: ۱. بررسی تئوری موسیقی عُزیر حاجی‌بک‌اف، احسان خضرلو ۲. بررسی ساختار فنی تارنوازی مرتضی نی‌داوود، بابک راحتی

مباحث ویژه: ۱. راگای هندوستانی، جرج روکرت و ریچارد ویدس،‌ ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۲. تالای هندوستانی، جیمز ر.کیپن، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۳. راکای کارناتاک، گایاتهری راجاپور کاسبام، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۴. تالای کارناتاک، دیوید پل نلسُن، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه

نقد و بررسی: ۱. نقادی مفهوم نقد موسیقی در ایران (بخش دوم)، محمدرضا فیاض ۲. تا فصلی دیگر…، محمد موسوی

 

آثار مشابه