سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۳۱

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۳۱
سال انتشار : 1385

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

هیئت تحریریه: ساسان فاطمی،‌ هومان اسعدی، امیرحسین پورجوادی، محمد موسوی

 

فهرست مطالب

مقاله‌ها: ۱. موسیقی در قاهره‌ی معاصر: یک بررسی تطبیقی، علی جهاد راسی، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۲. نگاهی به حیات موسیقیایی دروه‌ی افشاری، امیرحسین پورجوادی ۳. تعزیه در ایران و دو مجلس آن، ابراهیم بوذری ۴. تیپولوژی مخاطبان موسیقی در میان جوانان شهر اصفهان با توجه به شدت تمایلات موسیقایی آنها، وحید قاسمی و رضا صمیم ۵. نگاهی به محافل آوازخوانی در زیر پل خواجو، سیدامیر هاشمی‌مقدم 

مباحث ویژه: ۱. یحیی تارساز، عبدالحسین سپنتا ۲. چگونه یحیی تار را پوست می‌انداخت، موسی معروفی ۳. استاد یحیی و تحول ساختمان تار، رامین جزایری ۴. یادی از یحیی‌خان: در آستانه‌ی صدوسی سالگی تولدش، لاله جوشنی

مفاهیم بنیادین: ۱. جامعه‌شناسی موسیقی، جان شفرد، ترجمه‌ی رضا صمیم ۲. سازشناسی، ژُ نُویو دورنُن، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه

تا فصلی دیگر: ۱. نمایشگاه کتاب، نماد یک فروپاشی، به بهانه‌ی عدم حضور انتشارات ماهور در نمایشگاه، ایرج اسماعیل‌پور قوچانی ۲. نامه‌ای از فریده رهنما

آثار مشابه