سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۰

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۰
سال انتشار : 1399

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

سردبیر: ساسان فاطمی

هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی

فهرست مطالب

مقاله‌ها: 1. موسیقی مردم‌پسند: چند نکته‌ی کلیدی. ساسان فاطمی 2. موسیقی مردم‌پسند به‌مثابه‌ی آشکارساز. محمدرضا فیاض 3. پیشگامان ضبط موسیقی مردم‌پسند غربی(مآب) در ایران به‌استناد صفحات گرامافُن 78دور. محمدرضا شرایلی 4. تحولات موسیقیِ پاپ ایرانی و ارتباط آن با گفتمان‌های موسیقایی چیره. آروین صداقت‌کیش 5. درباره‌ی نقش مناقشه‌برانگیزِ موسیقیِ مردم‌پسند در فضای تولید موسیقی در ایران (1355 تا 1367). رضا صمیم 6.  موسیقی جریان‌اصلی و آلترناتیو ایران: نقش تمایزات موسیقایی و میزان مصرفِ موسیقی در تقابلِ آنها. صبا افتخاری 7. بررسی آماری وضعیت مخاطبانِ بَندهای جریان میانه و اصلی در بازار موسیقیِ مردم‌پسندِ ایران. بهار اصل 8. تا فصلی ديگر... سيدمحمد موسوی

آثار مشابه