سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۷۸

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۷۸
سال انتشار : 1397

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

هیئت تحریریه: ساسان فاطمی، محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی

 

 

فهرست مطالب

مقالهها: ۱. دو دوره احیاگرا در موسیقی کلاسیک ایرانی، لادن نوشین، ترجمه‌ی حامد قنواتی ۲. مروری بر دیسکوگرافی جامعه‌ی باربد و اسماعیل مهرتاش در صفحات گرامافن ۷۸ دور، محمدرضا شرایلی ۳. بازنمود جنسیت در موسیقی کلاسیک ایرانی امروزین: قطعه‌ی «رودابه و زال» از پروژه‌ی سیمرغ، کامیار صلواتی ۴. بررسی برخی از ویژگی‌های سبک آواز تاج اصفهانی در اجراهای صفحات دوره‌ی پهلوی اول، پویا نکویی 

مفاهیم بنیادین: ۱.گیرودار فرآیند و فرآورده: موسیقی و اجرا، موسیقی به‌عنوان اجرا، نیکلاس کوک، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه

گفتگو: ۱.گفتگو با محمد منتشری: درباره‌ی فعالیت‌های اسماعیل مهرتاش و جامعه‌ی باربد، ساسان فاطمی و سیدمحمد موسوی

نقد و بررسی: ۱.تأملات تکمیلی درباره‌ی ناگزیری تفسیر، آروين صداقت‌کيش ۲. نقدهای موسیقایی شومان در فرانسه، فرانسوا برونه، ترجمه‌ی ساسان فاطمی ۳. چکیده‌های (قوم)موسیقی‌شناسی، بهرنگ نیک‌آیین ۴. تافصلی دیگر…سید محمد موسوی

 

آثار مشابه