سبد خرید شما خالی است.
رنگ‌های قدیمی

رنگ‌های قدیمی
سال انتشار : 1396

اجراهایی از استادان دوره‌ی قاجار و پهلوی اول روی صفحات گرامافن ۷۸دور

 

 

 

درباره‌ی این اثر، به قلم محمدرضا شرایلی می‌خوانیم:«جدای از نقش شوخ رِنگ‌ها در موسیقی مردمی نواحی مختلف ایران به عنوان گونه‌ی لازم برای رقص و پایکوبی و شادمانی در کارگان موسیقی دستگاهی نیز جایگاه قطعه‌ی موزون خاتمه با وزنی نسبتاً تند از آنِ رِنگ‌هاست. نام‌هایی چون شلخو، حربی، شهرآشوب و دلگشا رِنگ‌هایی در بستر موسیقی دستگاهی هستند که در انتهای روایت‌های اجرایی ردیف در برخی آوازها یا دستگاه‌ها از دیرباز جای گرفته‌اند. با بررسی ضبط‌شده‌های موسیقی دستگاهی روی صفحات 78دور از آغاز (1284ش) تا پایان دوره‌ی پهلوی اول به نمونه‌های قابل‌توجهی از اجرای رِنگ‌ها برمی‌خوریم که اغلب نیز توسط نوازندگان مطرحی ساخته و اجرا شده‌اند. تغییر تدریجی رنگ‌های ساده و مختصر به رنگ‌های متنوع، پیچیده و مفصل و اجراهای تکنوازی به نواخته‌های ارکستری در خلال این دوره‌ی تاریخی از جمله‌ی تحولات ساختاری و محتوایی رنگ‌هاست که با شنیدن این آثار می‌توان به آن پی برد. این مجموعه شامل دو لوح فشرده ‌است که یکی اختصاص به ضبط‌شده‌های دوره‌ی قاجار (1284ش تا 1293ش) و دیگری به دوره‌ی پهلوی اول (1305ش تا 1316ش) دارد؛ ساخته‌هایی از استادانی بنام که گاه در هیچ منبع مکتوبی تا کنون اشاره‌ای به آن‌ها نرفته است.»

M. CD 520

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
رنگ دشتی (نی: نايب اسدالله، تمبک: ؟)(دوره‌ی قاجار) 1:01 2.46 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور (تار: ميرزا عبدالله)(دوره‌ی قاجار) 1:09 2.73 MB 1/139 تومان
رنگ زَنگ شتر (همايون) (سنتور: حسن خان)(دوره‌ی قاجار) 2:28 5.77 MB 1/139 تومان
رنگ لزگی (شور) (سنتور: حسن خان)(دوره‌ی قاجار) 3:26 7.98 MB 1/139 تومان
رنگ عراق (ماهور) (سنتور: حسن خان)(دوره‌ی قاجار) 1:06 2.64 MB 1/139 تومان
رنگ بيداد، ارکستر (تار: آقاحسينقلی، سنتور: ميرزا اسدالله، کمانچه: باقرخان، تمبک: باقر لبو)(دوره‌ی قاجار) 4:04 9.41 MB 1/139 تومان
رنگ اوزون دره، ارکستر (تار: آقاحسينقلی، سنتور: ميرزا اسدالله، کمانچه: باقرخان، تمبک: باقر لبو)(دوره‌ی قاجار) 4:01 9.31 MB 1/139 تومان
رنگ حاجيانی (تار: آقاحسينقلی، کمانچه: باقرخان، تمبک: باقر لبو)(دوره‌ی قاجار) 1:51 4.36 MB 1/139 تومان
رنگ ابوعطا (سنتور: ميرزا اسدالله، تمبک: باقر لبو)(دوره‌ی قاجار) 1:56 4.53 MB 1/139 تومان
رنگ گيلکی (کمانچه: باقرخان، تمبک: باقر لبو)(دوره‌ی قاجار) 1:48 4.25 MB 1/139 تومان
رنگ همايون (قره نی: اکبرخان، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 3:25 7.95 MB 1/139 تومان
رنگ دشتی (فلوت: اکبرخان، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 3:40 8.53 MB 1/139 تومان
رنگ بيات اصفهان (فلوت: اکبرخان، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 1:16 3.03 MB 1/139 تومان
رنگ همايون (کمانچه: باقرخان، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 3:31 8.18 MB 1/139 تومان
رنگ بيات ترک (کمانچه: باقرخان، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 3:16 7.60 MB 1/139 تومان
رنگ قطار (کمانچه: باقرخان، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 3:22 7.81 MB 1/139 تومان
رنگ بيداد (تار: درويش خان، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 3:15 7.57 MB 1/139 تومان
رنگ مخالف سه‌گاه (تار: درويش خان، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 1:48 4.24 MB 1/139 تومان
رنگ شهناز (تار: درويش خان، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 1:09 2.74 MB 1/139 تومان
رنگ بيات اصفهان (تار: درويش خان، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 2:17 5.35 MB 1/139 تومان
رنگ دشتی (تار: درويش خان، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 3:07 7.24 MB 1/139 تومان
رنگ حجاز (تار: درويش خان، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 1:25 3.37 MB 1/139 تومان
رنگ راک (تار: درويش خان، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 1:45 4.13 MB 1/139 تومان
رنگ نوا (ويلن: حسين هنگ آفرين، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 2:21 5.50 MB 1/139 تومان
رنگ راک (ويلن: حسين هنگ آفرين، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 3:40 8.53 MB 1/139 تومان
رنگ گیلکی (ويلن: حسين هنگ آفرين، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 3:05 7.17 MB 1/139 تومان
رنگ سه گاه (ويلن: حسين هنگ آفرين، پيانو: مشير همايون شهردار، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 3:23 7.86 MB 1/139 تومان
رنگ سه گاه (ويلن: حسين هنگ آفرين، پيانو: مشير همايون شهردار، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 2:53 6.71 MB 1/139 تومان
رنگ شور(مات)، ارکستر مخصوص (تار: درويش‌خان، کمانچه: باقرخان، فلوت: اکبرخان، سنتور: ميرزااسدالله‌، ويلن: حسين‌ هنگ‌آفرين، پيانو: مشير همايون شهردار، تمبک: رضاقلی نوروزی)(دوره‌ی قاجار) 3:29 8.08 MB 1/139 تومان
رنگ ابوعطا (کمانچه: حسين‌ اسماعيل‌زاده، تمبک: حاجی‌محمدخان)(دوره‌ی قاجار) 3:34 8.27 MB 1/139 تومان
رنگ بيات اصفهان (تار: درويش خان، تمبک: عبدالله دوامی)(دوره‌ی قاجار) 1:12 2.87 MB 1/139 تومان
رنگ بيات ترک (تار: درويش خان، تمبک: عبدالله دوامی)(دوره‌ی قاجار) 3:19 7.73 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور (آهنگساز: درويش خان، تار: مرتضی نی داوود، ويلن: موسی نی داوود، تمبک: ؟)(دوره‌ی پهلوی اول) 2:02 4.78 MB 1/139 تومان
رنگ ابوعطا (آهنگساز: درويش خان، تار: مرتضی نی داوود، ويلن: موسی نی داوود، تمبک: ؟)(دوره‌ی پهلوی اول) 1:24 3.32 MB 1/139 تومان
رنگ دشتی (آهنگساز: درويش خان، تار: مرتضی نی داوود، ويلن: موسی نی داوود، تمبک: ؟)(دوره‌ی پهلوی اول) 1:14 2.94 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور (آهنگساز و نوازنده ی تار: علی اکبر شهنازی، ويلن: ابراهيم منصوری، تمبک: ؟)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:55 9.09 MB 1/139 تومان
رنگ چهارگاه (آهنگساز و نوازنده ی تار: علی اکبر شهنازی، ويلن: ابراهيم منصوری، تمبک: ؟)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:55 9.09 MB 1/139 تومان
رنگ سه‌گاه (آهنگساز و نوازنده ی تار: علی اکبر شهنازی، ويلن: ابراهيم منصوری، تمبک: ؟)(دوره‌ی پهلوی اول) 4:04 9.43 MB 1/139 تومان
رنگ شهناز (شور)‌ (آهنگساز و نوازنده ی سنتور: حبيب سماعی، تمبک: ؟)(دوره‌ی پهلوی اول) 1:36 3.80 MB 1/139 تومان
رنگ شور (آهنگساز: نامعلوم، ويلن: ابراهيم منصوری، پيانو: حسين استوار، تار: حسين سالاری، تمبک: مهدی غياثی)(دوره‌ی پهلوی اول) 1:32 3.64 MB 1/139 تومان
رنگ بيات ترک (آهنگساز و ويلن: ابراهيم منصوری، پيانو: حسين استوار، تار: حسين سالاری، تمبک: مهدی غياثی)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:06 7.22 MB 1/139 تومان
رنگ افشاری (آهنگساز: درويش خان، ويلن: ابراهيم منصوری، پيانو: حسين استوار، تار: حسين سالاری، تمبک: مهدی غياثی)(دوره‌ی پهلوی اول) 1:38 3.87 MB 1/139 تومان
رنگ شور (آهنگساز: رکن‌الدین خان، ويلن: ابراهيم منصوری، پيانو: حسين استوار، تار: حسين سالاری، تمبک: مهدی غياثی)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:05 7.19 MB 1/139 تومان
رنگ بيات اصفهان (آهنگساز: درويش خان، تار: يحيی زرپنجه، تمبک: ؟)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:21 7.78 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور (آهنگساز: ؟، تار: يحيی زرپنجه، تمبک: ؟)(دوره‌ی پهلوی اول) 1:57 4.60 MB 1/139 تومان
رنگ سه‌گاه، ارکستر منصوری (آهنگساز و ويلن: ابراهيم منصوری، پيانو: ؟، تار: ؟، تمبک: ؟)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:22 7.83 MB 1/139 تومان
رنگ بيات اصفهان (آهنگساز و نوازنده ی تار: مرتضی نی داوود، ويلن: موسی نی‌داوود، تمبک: ؟)(دوره‌ی پهلوی اول) 2:44 6.36 MB 1/139 تومان
رنگ دشتی، ارکستر مدرسه ی عالی موسيقی (آهنگساز: علی نقی وزيری)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:43 8.61 MB 1/139 تومان
رنگ سه‌گاه، ارکستر مدرسه ی عالی موسيقی (آهنگساز: علی نقی وزيری)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:06 7.21 MB 1/139 تومان
رنگ افشاری (آهنگساز: درويش خان، تار: مرتضی نی داوود، ويلن: موسی نی داوود، تمبک: ؟)(دوره‌ی پهلوی اول) 1:22 3.26 MB 1/139 تومان
رنگ دشتی، ارکستر مدرسه ی عالی موسيقی (آهنگساز: علی نقی وزيری)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:16 7.59 MB 1/139 تومان
رنگ سه‌گاه، ارکستر مدرسه ی عالی موسيقی (آهنگساز: علی نقی وزيری)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:09 7.33 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور، ارکستر مدرسه ی عالی موسيقی (آهنگساز: علی نقی وزيری)(دوره‌ی پهلوی اول) 2:52 6.68 MB 1/139 تومان
رنگ افشاری، ارکستر مدرسه ی عالی موسيقی (آهنگساز: علی نقی وزيری)(دوره‌ی پهلوی اول) 0:54 2.17 MB 1/139 تومان
رنگ همایون، ارکستر مدرسه ی عالی موسيقی (آهنگساز: علی نقی وزيری)(دوره‌ی پهلوی اول) 1:40 3.94 MB 1/139 تومان
رنگ بيات اصفهان، ارکستر پرويز ايران پور (آهنگساز: پرويز ايران پور)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:21 7.78 MB 1/139 تومان
رنگ شوشتری، ارکستر پرويز ايران پور (آهنگساز: پرويز ايران پور)(دوره‌ی پهلوی اول) 1:25 3.34 MB 1/139 تومان
رنگ چهارگاه، ارکستر پرويز ايران پور (آهنگساز: پرويز ايران پور)(دوره‌ی پهلوی اول) 2:14 5.23 MB 1/139 تومان
رنگ سه‌گاه، ارکستر پرويز ايران پور (آهنگساز: پرويز ايران پور)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:20 7.75 MB 1/139 تومان
رنگ دشتی، ارکستر پرويز ايران پور (آهنگساز: پرويز ايران پور)(دوره‌ی پهلوی اول) 1:26 3.41 MB 1/139 تومان
رنگ سه‌گاه (آهنگساز و نوازنده ی تار: موسی معروفی، ويلن: ابراهيم منصوری، پيانو: ضياء مختاری، تمبک: ؟)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:00 6.99 MB 1/139 تومان
رنگ دشتی (آهنگساز و نوازنده ی تار: موسی معروفی، ويلن: ابراهيم منصوری، پيانو: حسين استوار، تمبک: ؟)(دوره‌ی پهلوی اول) 1:15 2.98 MB 1/139 تومان
رنگ دشتی (آهنگساز: نامعلوم، ويلن: ابوالحسن صبا، تار: اسماعيل مهرتاش، پيانو: فرهادميرزا معتمد)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:45 8.69 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور (آهنگساز: نامعلوم، ويلن: ابوالحسن صبا، تار: اسماعيل مهرتاش، پيانو: فرهادميرزا معتمد)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:39 8.48 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور (آهنگساز: نامعلوم، ويلن: اسماعيل ساتری به همراه ارکستر آلمانی)(دوره‌ی پهلوی اول) 3:29 8.10 MB 1/139 تومان

آثار مشابه