سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۷۲

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۷۲
سال انتشار : 1395

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

هیئت تحریریه: ساسان فاطمی، محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی

 

فهرست مطالب

مقالهها: ۱. آهنگسازی، سنت و تشویق از تاثیرپذیری موسیقایی در موسیقی‌های آندلسی مراکش و سوریه، جاناتان اچ.شَنُن، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۲. نگاهی به چنگ از زاویه‌‌ی دید نگارگران ایرانی، ضیاء میرعبدالباقی ۳. سیر نفوذ موسیقی غربی به ایران در عصر قاجار، ساسان فاطمی 

مفاهیم بنیادین: ۱. مدیریت اضطراب در زمان اجرا، اندرِیس لیمن، جان سلُبُدا و رابرت وودی، ترجمه‌ی مهسا عرب

گزارش: ۱. گفته‌های درباره ابوالحسن صبا، آلن دانیلو و تران وان‌که ۲. نگاهی به ساختار کمانچه‌های کریم‌خانی، کیوان طاهری

نقد و بررسی: ۱. جستجوی سربلندانه‌ی ماجرا فرآیندهای خلاقانه‌ی احمد پژمان در آفرینش و اجرای موسیقی با نگاه به عیاران و دیور تیمنتو، محمدرضا فیاض ۲. شناخت کالبد گوشه‌ها، آروین صداقت‌کیش ۳. صحبت از موسیقی: انکشاف‌هایی در زبان نقد موسیقی، گرگری اریکسن، ترجمه‌ی لیلا رسولی ۴. چکیده‌های (قوم)موسیقی‌شناسی، سعید کردمافی ۵. تا فصلی دیگر…، محمد موسوی

آثار مشابه