سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۶۹

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۶۹
سال انتشار : 1394

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

هیئت تحریریه: ساسان فاطمی، محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی

 

فهرست مطالب

مقاله‌ها: ۱. تعامل موسیقی‌های مذهبی و غیرمذهبی در دوره‌ی عثمانی پسین در عراق مورد ملاعثمان موصلی، شهرزاد قاسم‌حسن، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۲. گزاره‌های «آداب خنیانگری» قابوسنامه و مقایسه‌ی آن با معیارهای اخلاق اسلامی و اندرزنامه‌های پهلوی، سیدحسین میثمی ۳. تاملی در مفهوم تناسب و نسبت‌های افضل در رسالات موسیقی و دیگر متون اسلامی، احسان رجبی ۴. ماهیت موسیقی زیرزمینی در تهران، میترا هرندی

یادداشت‌های پراکنده: ۱. یادداشتی بر مقاله‌ی «مجلس‌آرا و طرب‌انگیز» و چند تاریخ فوت، محمدرضا شرایلی ۲. کمال‌الملک و موسیقی، فرهود صفرزاده ۳. سی‌و‌شش نوع راک، سیدحسین میثمی ۴. یک ساز زهی (تنبور؟) در زورخانه‌های قدیم شیراز، راضیه جیران‌زاده ۵. موسیقی در سمک عیار، ساسان فاطمی

مفاهیم بنیادین: ۱. شیوه‌های پیشنهادی برای آوانگاری موسیقی غیرغربی، اتو آبراهام و اریش م. فُن هُرن‌بُستِل، ترجمه‌ی ساینا زمانیان

نقد و بررسی: ۱. جستار خُرد در به‌کرد نقد موسیقی ما، بخش اول، آروین صداقت‌کیش ۲. تجزیه و تحلیل نی‌نوا از نظر هارمونی و کنترپوان، احمد حسینی ۳. تا فصلی دیگر…، محمد موسوی

آثار مشابه