سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۴۵

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۴۵
سال انتشار : 1388

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

هیئت تحریریه: ساسان فاطمی،‌ هومان اسعدی، محمد موسوی

 

فهرست مطالب

مقاله‌ها: ۱. فواصل موقام آذربایجانی: بازگشت به سرچشمه‌ها، ژان دورینگ، ترجمه‌ی پیام روشن ۲. آیا تصنیف قاجاری نسخه‌ی ناشیانه‌ی نوحه است؟، ساسان فاطمی ۳. بازنگری پیشینه‌ی تاریخی مفهوم دستگاه، هومان اسعدی ۴. پذیرش عارف قزوینی در جامعه‌ی ایران، کیوان آقامحسنی ۵. بازیافت اصوات ضبط شده بر روی استوانه‌های فنوگراف: استوانه‌های فنوگراف مجموعه‌ی موزه‌ی صنعت برق ایران، محمدرضا شَرایلی

مباحث ویژه: ۱. گزینش همکاران: پرسش‌های مربوط به انتخاب شخصی و مسائل مربوط به تاریخ در کار میدانی و تفسیر آن، ویلیام نُل، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۲. دانش کار میدانی، جف تاد تایتن، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۳. به سوی میانجی‌گری بین روش‌های میدانی و تجربه‌ی میدانی در قوم‌موسیقی‌شناسی، تیموتی رایس، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه

یاد یاران: ۱. غروب غریبانه یادی از حسین صبحدل، احمد مسجدجامعی ۲. طی طریقی هدفمند به بهای یک عمر، ارفع اطرایی ۳. نذری که ادا نشد، لیلا حکیم‌الهی

گزارش: ۱. تجربه‌ی انجمن موسیقی، سعید افزونتر ۲. تا فصلی دیگر…، محمد موسوی

آثار مشابه