ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۲۷

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۲۷

  • سال انتشار : 1384
هنرمندان :
  • صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور
  • مدیر مسئول: محمد موسوی
  • هیئت تحریریه: ساسان فاطمی،‌ هومان اسعدی، امیرحسین پورجوادی، محمد موسوی
درباره اثر :

فهرست مطالب

مقاله‌ها: ۱. گردآورنده‌ی چهارگاه، برونو نتل، ترجمه‌ی پیام روشن ۲. مقام عراقی و انتقال آن، شهرزاد قاسم‌حسن، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه و ساسان فاطمی ۳. موسیقی کردستان، دیتر کریستین، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۴. هارمونی ایرانی، بخش یکم: گونه‌شناسی موسیقی ایرانی، سیاوش بیضایی ۵. یادداشتی بر دو مقاله از فارمر، امیرحسین پورجوادی ۶. علمای بزرگ ایران در فن موسیقی،‌ هنری جُرج فارمر ۸. تاثیر و نفوذ ایران در تعبیه‌‌ی آلات موسیقی، هنری جُرج فارمر ۹. بررسی فرم تصانیف در برخی رساله‌های موسیقی مکتب منتظمیه، سید‌حسین میثمی ۱۰. بررسی مفاهیم موسیقی دستگاهی ایران در برخی از متون اواخر دوره‌ی ناصری، نرگس ذاکرجعفری

مفاهیم بنیادین: ۱. مُدلی جدید برای قوم‌موسیقی‌شناسی، تیموتی رایس، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه

گزارش: ۱. خاطراتی از موسیقی اصفهان در دهه‌های ۳۰ و ۴۰، مسعود چم‌آسمانی ۲. گزارشی از برنامه‌ی تدریس پیانو در مدارس موسیقی شوروی سابق، دلبر حکیم‌آوا ۳. شیادان بین‌المللی در عرصه‌ی موسیقی، ساسان فاطمی ۴. عارف سارق، گردآوری و ترجمه‌ی هادی سپهری

نقد و بررسی: ۱. نقد و بررسی سی‌دی سرمست، کار مشترکی از حسین عمومی و مجید خلج،‌ امیرحسین پورجوادی ۲. کتابی درباره‌ی موسیقی نظام، ساسان فاطمی ۳. تا فصل دیگر…، محمد موسوی


عزیز
خوش آمدید