سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۸

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۸
سال انتشار : 1402

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

سردبیر این شماره: آرش محافظ

هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ ساسان فاطمی، سعید کردمافی

فهرست مطالب

مقاله‌ها: 1. از کوچ‌گردی تا شهری‌شدگی؛ تأثیرپذیری در کارگان موسیقیدانان غیرحرفه‌ای قشقایی. شیما حسن‌زاده 2. بررسی تاریخی، تجربی و نظری فواصل موسیقی ایرانی؛ جهت ارائه‌ی گام منتظم هجده‌پرده‌ای و دستان‌نشانی تار و سه‌تار. کیومرث پورحیدری 3. رساله‌ی موسیقی دوازده مقام و دوازده دستگاه. امین (ابوالفضل) هراتی

یادداشت‌های پراکنده: 1. درباره‌ی میرزاحسین مَلَندوغ. رامتین نظری‌جو 2. نکته‌ای درباره‌ی آواز ابوعطای قاجاری. وهرز پوراحمد

مفاهیم بنیادین: 1. تفکر موسیقایی. جرالد لِوینسُن، ترجمه‌ی بابک خضرائی

گزارش: 1. اشارات موسیقایی در مجموعه‌ی تاریخی‌ـ رواییِ زینت‌المجالس؛ نوشته‌ی مورّخی متخلّص به مجدی. سهند سلطاندوست 2. معرفی سازهای ایرانی دوره‌ی قاجار در موزه‌ی موسیقی فیلارمُنی پاریس (مجموعه‌ی آلفرد ژان‌ـ باتیست لُمِر) و گزارش مرمت تزئینات ساز سنتور این مجموعه. ترجمه و ملحقات: محمدرضا شرایلی 3. «موسیقی و سازهای ایرانی»؛ فصلی از یک سفرنامه‌ی قرن نوزدهمی. پارسا کریمی 4. مطالب تکمیلی در ارتباط با صفحه‌شناسی آثار ضبط‌شده از ابوالحسن اقبال آذر بر روی صفحاتِ هیز مَستِرز وُیس (1929). وهرز پوراحمد

نقد و بررسی: 1. نقدی بر درآمدی بر فلسفه‌ی موسیقی؛کتابی مقدماتی با گرایش به جریان فرعی فلسفه‌ی موسیقی. آروین صداقت‌کیش 2. تا فصلی دیگر... سیدمحمد موسوی

آثار مشابه