سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۸۷

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۸۷
سال انتشار : 1399

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

سردبیر: ساسان فاطمی

هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی

 

فهرست مطالب

مقاله‌ها: 1. موسیقی در ایلام باستان. بو لاؤِرگرِن، ترجمه‌ی عسکر بهرامی 2. نقش چهارم‌ها و پنجم‌ها در ساخت بستر نغمگیِ دستگاه‌های موسیقی ایرانی (بخش دوم). منطقِ باستانی‌ـ‌ صفی‌الدینیِ ملایمت‌ها امروزه تا چه حد کار می‌کند؟. بابک خضرائی 3. انعطاف دستگاه: جوهری یا عرضی؟ (بخش اول). تأملاتی بر خاستگاه‌های نظری، کارگانی و جغرافیاییِ دستگاه در موسیقی کلاسیک ایرانی. سعید کردمافی 4. بوی گل و افیون: دوگانه‌ی انقلاب/ اصلاح و نقد برنامه‌ی گلها در مجله‌ی موزیک ایران (1334-1343). کامیار صلواتی

یادداشت‌های پراکنده: 1. موسیقی رامشگران دربار فتحعلی‌شاه به‌روایت تذکره خاوری. شاهو عبدی 2. عناوین الحان قاجاری در رساله‌ی «آوازهای ایرانی». سپنتا حامدی‌نژاد

مفاهیم بنیادین: 1. به‌سوی قوم‌موسیقی‌شناسیِ جنبشِ موسیقیِ قدیم: اندیشه‌هایی درباره‌ی رشته‌های بینابینی و جهان‌های موسیقایی. کی کافمن شلمِی، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه

گفتگو: 1. مصاحبه‌ی رادیویی با جناب دماوندی. رامتین نظری‌جو (برگردان از منبعِ صوتی، توضیحات و آوانگاری)

نقد و بررسی: 1. یادداشتی درباره‌ی کتاب ریتم کودکانه در ایران، اثر ساسان فاطمی. امید طبیب‌زاده 2. نقدِ پاریسی و مسئله‌ی اپرای ترجمه‌شده (1820-1870). کُرین شْنِدِر، ترجمه‌ی آرش محافظ 3. تا فصلی دیگر... سید محمد موسوی

آثار مشابه