ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۷۵

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۷۵

  • سال انتشار : 1396
هنرمندان :
  • صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور
  • مدیر مسئول: محمد موسوی
  • هیئت تحریریه: ساسان فاطمی، محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی
درباره اثر :

فهرست مطالب

مقالهها: ۱. خیلی نزدیک، خیلی دور: موسیقی کابل در تبعید، جان بیلی، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۲. موسیقی در اسلام، گفتار دوم: عبدالله‌بن جعفر و نقش او در ترویج موسیقی، اکبر ثبوت ۳. عاشیق و هنر شعر‌-‌موسیقایی‌اش در فرهنگ ترک‌زبان زنجان، بهرنگ نیک‌آیین

مفاهیم بنیادین: ۱‌‌. جشنواره و جشنواره‌ای کردن، اووِه رُنسترُم، ترجمه‌ی ساسان فاطمی 

گزارش: ۱. سه جستار درباره‌ی همه‌گونه پیوند تصویر و موسیقی، بخش نخست: جُستارهای اول و دوم، آروین صداقت‌کیش 

نقد و بررسی: ۱. چکیده‌های (قوم)‌موسیقی‌شناسی، سعید کردمافی ۲. تا فصلی دیگر…، سیدمحمد موسوی


عزیز
خوش آمدید