سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۷۱

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۷۱
سال انتشار : 1395

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

هیئت تحریریه: ساسان فاطمی، محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی

 

فهرست مطالب

مقالهها: ۱. فرآیند مدرن شدن در دو فرهنگ موسیقایی شرق: ترکیه و ژاپن، کارل سیگنل، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۲. کنترل ریتم در دو اجرای داستان شاه‌اسماعیل در خراسان، آمنه یوسف‌زاده و استیون بلام، ترجمه‌ی لیلا رسولی ۳. آشنایی ایرانیان با تصنیف‌های منسوب به عبدالقادر مراغی به روایت گروه مراغی در ایران، محمدرضا درویشی ۴. موسیقی و مراتب آن از منظر اخوان الصفا، احسان رجبی ۵. زندگی موسیقایی کردستان در سده‌ی اخیر: بررسی موردی شهر سنندج، بهمن حاج‌امینی

مفاهیم بنیادین: ۱. اندیشه‌هایی در باب یک میان‌رشته: نظریه‌ی موسیقی، تحلیل و نظریه‌ی اجتماعی در قوم‌موسیقی‌شناسی، گابریل سُلیس، ترجمه‌ی لیلا رسولی

گزارش: ۱. آیا قوم‌موسیقی‌شناسی امروزه همچنان یک «میان‌رشته» است؟ گزارشی از کنفرانس سالانه‌ی مجمع قوم‌موسیقی‌شناسی بریتانیا در کِنت، سعید کردمافی

گفتوگو: ۱. در باب سمفُنی‌زدگی و هویت فرهنگی، گفتگوی رضا نامجو با ساسان فاطمی

نقد و بررسی: ۱. پیش‌درآمد-شرحی بر پدیدار‌شناسی موسیقی بنسن(-اینگاردن)، آروین صداقت‌کیش ۲. چکیده‌های (قوم)موسیقی‌شناسی، سعید کردمافی ۳. تا فصلی دیگر…، محمد موسوی

آثار مشابه