سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۷۳

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۷۳
سال انتشار : 1395

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

هیئت تحریریه: ساسان فاطمی، محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی

 

 

فهرست مطالب

مقالهها: ۱. عاشیق آذربایجانی: سازگاری‌های یک موسیقیدان با جامعه‌ای در حال تغییر، شارلوت آلبرایت، ترجمه‌ی بهرنگ نیک‌آیین ۲. موسیقی در اسلام، گفتار اول: در احادیث معصومان، اکبر ثبوت ۳. سیدعلی‌اصغر کردستانی، شاهو عبدی

یادداشت‌های پراکنده: ۱. باب بیست‌وچهارم از قسم اول جوامع الحکایات و لوامع الروایات اثر سدیدالدین محمد عوفی، سیدحسین میثمی ۲. آواز بنایان در ایران: نگاهی به یک کارآوا از خلال مستندات تاریخی، کامیار صلواتی

مفاهیم بنیادین: ۱.گوش‌کردن به جهان، اما شنیدن خود: دورگِگی و درک اصالت در موسیقی ملل، سارا وایس، ترجمه‌ی کبری ذوله

گزارش: ۱. رقص کُردی و موسیقی آن: گزارشی از نُه رقص منطقه‌ی سنندج، شیما شاه‌محمدی

گفتوگو: ۱. دو گفتگو با بیاض امیرعطایی، احسان پوراشرفی و عباس کُره‌بندی ۲. استوانه‌های فنوگراف آرشیو برلین و بازیافت صوتی آنها: گفتگو با آلبرِشت ویدمَن، محمدرضا شرایلی، ترجمه‌ی ثریا آدم‌بَکان و علیرضا شَلویری

نقد و بررسی: ۱. دو نقد بر آلبوم بزم دور، آروین صداقت‌کیش و ایگناسیو اَگریمباو ۲. نقد موسیقی در جراید قرن نوزدهم، اَدلائید دُپلَس، ترجمه‌ی آرش محافظ ۳. تا فصلی دیگر…، سیدمحمد موسوی

آثار مشابه