سی‌دی «گنجینه‌های باروک»

ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران

رهبر: امیل چاکاروف

 

ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران در سال ۱۳۴۵ (۱۹۶۷ میلادی)، و کمی بعد از آغاز فعالیت تلویزیون ملی ایران، شکل گرفت. نخستین کنسرت این ارکستر در شب افتتاحیه‌ی اولین جشن هنر شیراز در پرسپولیس در حضور فرح پهلوی، با تکنوازی یهودی منوهین و رهبری واهه خوجایان به اجرا درآمد.

M. CD 532