سبد خرید شما خالی است.
ردیف میرزاعبدالله. به روایت نورعلی برومند. اجرای نی (۲)

ردیف میرزاعبدالله. به روایت نورعلی برومند. اجرای نی (۲)
سال انتشار : 1400

دستگاه ماهور، چهارگاه، سه‌گاه
همایون، راست‌پنجگاه

نی: سیامک جهانگیری

درباره‌ی این اثر، به قلم سیامک جهانگیری می‌خوانیم: «ویژگی‌های صوتی و ساختاریِ ساز نی باعث شده است که این ساز نزدیک‌ترین صدا به حلق و آوای انسانی باشد و در نتیجه برای اجرای موسیقی آوازی به طور عام، و در اینجا اجرای ردیف آوازی به طور خاص، سازی متجانس و هم‌خانواده‌ی صدای انسان به شمار بیاید. به عبارت دیگر، این ساز، به دلیل خصلت‌های صوت‌شناختی و ساختاری خود، بهتر از سازهای دیگر می‌تواند آرایه‌های آوازی را تقلید کند و بنوازد. در عین حال، به دلیل تعددِ آثار اجرایی و ضبط شده برای تار و سه‌تار، این دو ساز بیش از سازهای دیگر به عنوان سازهای مبنا در اجرای موسیقی ردیف دستگاهی شناخته شده‌اند. از بین ردیف‌های موجود نیز ردیف میرزاعبدالله، به دلیل انعطاف‌پذیری در اجرا با سازهای مختلف، پرکاربردترین و شناخته‌شده‌ترین کارگان است.

با این توضیحات، آنچه مرا به اجرای ردیف میرزاعبدالله با ساز نی مصمم کرد پاسخی بود به آنچه در روند آموزشی ساز نی به آن نیاز داریم. همچنین در این روایت تلاش کرده‌ام تا از تمامی امکاناتِ اجرایی نی در جهتِ روایت و اجرای ردیفِ سازیِ میرزاعبدالله استفاده شود. در این روایت، تکنیک‌های تار و سه‌تار در نی بازتعریف شده و متناسب با ساختار صوتیِ این ساز در جهتِ بسط و گسترش جملات و ترکیباتِ موسیقیِ سازی به کار گرفته شده‌اند.»

M. CD 607

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دستگاه ماهور: درآمد، کرشمه، آواز 3:27 7.91 MB 3/000 تومان
دستگاه ماهور: مقدمه‌ی داد، داد، مجلس افروز 3:17 7.53 MB 3/000 تومان
دستگاه ماهور: خسروانی، دلکش، چهارمضراب و فرود 5:19 12.17 MB 3/000 تومان
دستگاه ماهور: خاوران، طرب‌انگیز، نیشابورک 3:56 9.00 MB 3/000 تومان
دستگاه ماهور: نصیرخانی یا طوسی، چهارپاره یا مرادخانی، فیلی 3:22 7.73 MB 3/000 تومان
دستگاه ماهور: ماهور صغیر، آذربایجانی 2:49 6.45 MB 3/000 تومان
دستگاه ماهور: حصار ماهور یا ابول، زیرافکند، نیریز 3:52 8.87 MB 3/000 تومان
دستگاه ماهور: شکسته 2:24 5.50 MB 3/000 تومان
دستگاه ماهور: عراق، نهیب، محیر 2:05 4.79 MB 3/000 تومان
دستگاه ماهور: آشورآوند، اصفهانک، حزین، کرشمه، زنگوله 2:52 6.58 MB 3/000 تومان
دستگاه ماهور: راک هندی، راک کشمیر، 2:57 6.79 MB 3/000 تومان
دستگاه ماهور: راک عبدالله، کرشمه ی راک، صفیر راک 2:49 6.45 MB 3/000 تومان
دستگاه چهارگاه: درآمد اول، درآمد دوم، درآمد سوم، درآمد چهارم 4:32 10.41 MB 3/000 تومان
دستگاه چهارگاه: نغمه، کرشمه، کرشمه با مویه 3:35 8.22 MB 3/000 تومان
دستگاه چهارگاه: زنگ شتر، زابل، بسته نگار 3:30 8.04 MB 3/000 تومان
دستگاه چهارگاه: مویه، فرود، حصار 2:34 5.90 MB 3/000 تومان
دستگاه چهارگاه: حصار(قسمت دوم)، حصار(قسمت سوم)، حصار(قسمت چهارم) 3:27 7.92 MB 3/000 تومان
دستگاه چهارگاه: چهارمضراب حصار، پس حصار 3:11 7.30 MB 3/000 تومان
دستگاه چهارگاه: مویه، مخالف 2:45 6.32 MB 3/000 تومان
دستگاه چهارگاه: حاجی حسنی، بسته نگار 2:46 6.36 MB 3/000 تومان
دستگاه چهارگاه: مغلوب، نغمه‌ی مغلوب 2:15 5.18 MB 3/000 تومان
دستگاه چهارگاه: حزین، حدی، پهلوی، رجز 3:32 8.09 MB 3/000 تومان
دستگاه چهارگاه: منصوری، منصوری، قسمت دوم، منصوری، قسمت سوم 4:05 9.36 MB 3/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: چهارمضراب، درآمد، نغمه 2:54 6.79 MB 3/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: کرشمه، کرشمه با مویه 2:47 6.51 MB 3/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: زنگ شتر، زابل 2:54 6.78 MB 3/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: بسته‌نگار، مویه 2:54 6.80 MB 3/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: مخالف 2:38 6.17 MB 3/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: حاجی حسنی، بسته‌نگار 3:13 7.51 MB 3/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: مغلوب، نغمه‌ی مغلوب، حزین 3:15 7.59 MB 3/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: مویه، رهاب، مسیحی 2:43 6.39 MB 3/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: شاه ختایی، تخت طاقدیس 2:05 4.91 MB 3/000 تومان
دستگاه همایون: چهارمضراب، درآمد اول، درآمد دوم 4:23 10.19 MB 3/000 تومان
دستگاه همایون: موالیان، چکاوک 3:49 8.90 MB 3/000 تومان
دستگاه همایون: طرز، بیداد 4:28 10.37 MB 3/000 تومان
دستگاه همایون: بیدادکت، نی‌داوود 2:52 6.71 MB 3/000 تومان
دستگاه همایون: باوی با چهارمضراب، سوز و گداز 3:06 7.24 MB 3/000 تومان
دستگاه همایون: ابوالچپ، لیلی و مجنون، راوندی 2:23 5.62 MB 3/000 تومان
دستگاه همایون: نوروز عرب، نوروز صبا، نوروز خارا 3:34 8.31 MB 3/000 تومان
دستگاه همایون: نفیر، فرنگ و شوشتری گردان، شوشتری 3:22 7.86 MB 3/000 تومان
دستگاه همایون: جامه‌دران، راز و نیاز، میگُلی، مؤالف 3:27 8.06 MB 3/000 تومان
دستگاه همایون: بختیاری با مؤالف، عُزّال، دناسُری 4:04 9.48 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنج‌گاه: درآمد، درآمد دوم، زنگ شتر 3:39 8.50 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنج‌گاه: زنگوله، پروانه 2:58 6.95 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنج‌گاه: خسروانی، روح‌افزا، پنجگاه، سپهر 3:36 8.38 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنج‌گاه: عشاق 2:25 5.70 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنج‌گاه: نیریز، بیات عجم، بحر نور 3:18 7.72 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنج‌گاه: قرََچه، مُبَرقع، طرز 3:31 8.19 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنج‌گاه: ابوالچپ، لیلی و مجنون، راوندی 2:28 5.79 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنج‌گاه: نوروز عرب، نوروز صبا، نوروز خارا 3:58 9.24 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنج‌گاه: ماوراءالنهر، نفیر، فرنگ 3:16 7.61 MB 3/000 تومان

آثار مشابه