خوشنویسی

خوشنویسی
سال انتشار : 1399

آهنگساز: رضا والی
کوارتت زهیِ کارپِی‌دیِم
نوازندگان:
سنتور: داریوش ثقفی. ویلن‌سل: کارُل او. فلوت: پاول تاوب
ویلن: چارلز ودربی، اِیمی گالوزو. ویُلا: کُرین فوجیوارا
مادِرن اُرکسترا پراجِکتِ بُستُن

درباره‌ی این اثر به قلم، رضا والی می‌خوانیم: «در سال ۲۰۰۰، از نظام موسیقایی اروپایی فاصله گرفتم و به ساخت موسیقی بر اساس نظام موسیقی ایرانی (دستگاه/ مقام) روی آوردم. از سال ۲۰۰۰ تا کنون اهداف من در حوزه ی آهنگسازی و زیبایی شناسی موارد زیر بوده اند:

1. استفاده از سیستم کوک سنتی ایرانی یا کوک ترکیبی به جای سیستم کوک اروپایی مبتنی بر اعتدال مساوی (در زیر به سیستم های کوک سنتی ایرانی و ترکیبی پرداخته ام). 2. استفاده از چندصدایی ایرانی/  خاورمیانه ای که ویژگی ذاتی نظام دستگاهی/مقامی است به جای چندصدایی اروپایی. 3. استفاده از فرم های موسیقایی نظام دستگاهی/مقامی مانند بسط موزائیک وار و لایه بندی سیال به جای فرم های موسیقایی اروپایی، و همچنین به کارگیری فرم های موسیقایی متعلق به موسیقی ایران/خاورمیانه در قرون وسطا. 4. گسترش ساختار ریتمیک موسیقی و افزودن چرخه های ریتمیک نظام دستگاهی/ مقامی (موسوم به اصول)
برای پرداختن به اهداف بالا دست به کار ساختن مجموعه ای از قطعات مجلسی با عنوان «خوشنویسی» شدم (خوشنویسی شماره ۱، خوشنویسی شماره ۲، ...). این آلبوم خوشنویسی شماره ۱ تا خوشنویسی شماره ۱۲ را شامل می شود که در فاصله ی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ ساخته شده اند.»

M. CD 586

 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
خوشنویسی شماره‌ی ۱ (حزین) 5:52 13.72 MB 12/000 تومان
خوشنویسی شماره‌ی ۲ (زند) 4:56 11.57 MB 12/000 تومان
خوشنویسی شماره‌ی ۳ (آکساک) 4:38 10.88 MB 12/000 تومان
خوشنویسی شماره‌ی ۴ 10:38 24.61 MB 12/000 تومان
خوشنویسی شماره‌ی ۵ 6:34 15.31 MB 12/000 تومان
نیشابورک (خوشنویسی شماره‌ی ۶) 13:04 30.17 MB 12/000 تومان
قسمت (خوشنویسی شماره‌ی ۷) 9:14 21.42 MB 12/000 تومان
کرشمه (خوشنویسی شماره‌ی ۸) 7:34 17.58 MB 12/000 تومان
کرد (خوشنویسی شماره‌ی ۹) 12:45 29.45 MB 12/000 تومان
خجسته (خوشنویسی شماره‌ی ۱۰) 13:00 30.04 MB 12/000 تومان
گاتار (خوشنویسی شماره‌ی ۱۱) 10:20 23.91 MB 12/000 تومان
گریان (خوشنویسی شماره‌ی ۱۲) 9:17 21.54 MB 12/000 تومان

آثار مشابه