سبد خرید شما خالی است.
ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی ۳

ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی ۳
سال انتشار : 1397
شابک : 9790802628458

دفتر سوم

دستگاه ماهور، راست‌پنجگاه، سه‌گاه و چهارگاه

آوانویسی و اجرا برای ساز نی: سیامک جهانگیری

به همراه دو سی‌دی

 

درباره‌ی این اثر، به قلم سیامک جهانگیری می‌خوانیم:«نی یکی از نزدیک‌ترین سازها به حنجره ی انسان است و شاید از این بابت اجرای آواز یا ردیف آوازی برای این ساز مناسب تر باشد. به همین خاطر، این مجموعه برای ساز نی آوانویسی و اجرا شده است. آنچه در آوانویسی‌ها برای این ساز مدّ نظر بوده، اجرای چپ کوک دستگاه ماهور،راست‌پنجگاه، سه‌گاه و چهارگاه است زیرا در اجرای چپ کوک با این ساز، توالی حرکت نغمگی از گستره‌ی صوتی بم به زیر است و نسبت به اجرای راست کوک‌ها، در این ساز بهتر قابل اجراست.»

آثار مشابه