ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

تصنیف‌های دوره‌ی قاجار

تصنیف‌های دوره‌ی قاجار

به‌روایت استاد عبدالله دوامی

درباره اثر :

براساس نوشته‌ی استاد فرامرز پایور

استادعبدالله دوامی به دلیل بهره مندی و ارتباط گسترده با نوازندگان شاخص و راویان اصلی ردیف و خوانندگان و            تصنیف سازان مختلف و نیز مهارت در نوازندگی ضرب و خوانندگی،  به عنوان مهم ترین مرجع و راوی ردیف آوازی و تصانیف دوره قاجارمحسوب می شد. نوع نگاه زیباشناسانه درانتخاب تصانیفی که با اصالت های موسیقی دستگاهی همگن و منطبق هستند درمقابل تصانیفی که ازعیارهنری کمتری برخوردار بوده و یا بیشترجنبه مردم پسند داشته اند، اصلی ترین ویژگی روایت او از تصانیف دوره قاجاراست. کامل ترین آوانگاری کارگان ایشان مربوط است به نوشته استاد فرامرز پایورکه در این کتاب به عنوان مرجع اصلی قرارگرفت. علاوه بر تطبیق دقیق حروف و کلمات شعر با نتها نسبت به مرجع اصلی، تلاش کرده ام تا نوع آوانگاری باعث ارتباط بیشتر خوانندگان و نوازندگان، درسطوح مختلف هنری با آن شود.

 

عزیز
خوش آمدید