ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

آموزش تنبور

آموزش تنبور

دوره‌ی مقدماتی

درباره اثر :

انگیزه‌ی این گردآوری و تألیف برداشتن گامی در جهت تدریس مدون تنبور برگرفته از شیوه‌ی نوازندگی یکی از مؤثرترین استادان موسیقی تنبور، یعنی استاد نورعلی الهی است.

کمبود روش‌های تدریس و منابع مکتوب آموزشی برای این ساز سبب شد تا این کتاب با تکیه بر نظام تئوریک موسیقی مبتنی بر وزن‌خوانی و نت‌خوانی دقیق و استفاده از سیستم نت‌نگاری غربی در نشان‌دادن تکنیک‌های نوازندگی این ساز، تدوین گردد به طوری که برای همگان اعم از هر ملیت و قومیتی قابل فهم باشد.

عزیز
خوش آمدید