سبد خرید شما خالی است.
موسیقی کومش ۱

موسیقی کومش ۱
سال انتشار : 1392

موسیقی نواحی ایران ۴۳

موسیقی شرق و شمال شرقی کومش

ضبط و متن: روح الله کلامی

 

این مجموعه شامل ضبط‌های میدانی محدوده‌ی شرق و شمال شرقی کومش (شهرستان‌های میامی و شاهرود) است. تأثیر تنوع قومی و زبانی و همجواری با نواحی خراسان و گلستان (بخش ترکمن‌صحرا) بیش از پیش در اجرای سازی و آوازی این محدوده و همچنین شکل و نوع سازها مشهود است. موسیقی رقص‌ها، بازی‌ها و روایت‌ها مهم‌ترین شکل موسیقی این محدوده‌اند. مجریان این مجموعه عبارت‌اند از: علی‌خان گودرزی، علی‌اصغر حاتمی، مسلم رجبی، حمیدرضا مسعودی‌ساسَنگ، رمضان آذرپور، محمد آذرپور، عباس آذرپور، نعمت‌الله آتش‌سَر، یدالله آتش‌سَر، علی‌اصغر حداد، محمدحسین شکوری، محمدعلی نوروزیان و اکبر سلطانعلی.

M. CD 365

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
بُویناق (شهرستان میامی) 2:05 4.77 MB 1/399 تومان
قِرخ (ق) آیدِم (سازی) (شهرستان میامی) 3:31 8.06 MB 1/399 تومان
حمام برون، اسب چوبی، دوقَرسه و سه‌قرسه (شهرستان میامی) 4:37 10.59 MB 1/399 تومان
چپ و راست، چوب‌بازی (شهرستان میامی) 4:09 9.53 MB 1/399 تومان
رقص محلی (شهرستان میامی) 3:41 8.44 MB 1/399 تومان
آهنگ‌های محلی (شهرستان میامی) 1:47 4.10 MB 1/399 تومان
قِرخ (ق) آیدِم (باکلام) (شهرستان میامی) 8:13 18.81 MB 1/399 تومان
کوهساری (شهرستان میامی) 2:44 6.28 MB 1/399 تومان
اصلی و کَرَم (شهرستان میامی) 2:41 6.15 MB 1/399 تومان
شاختایی (شهرستان میامی) 5:14 12.01 MB 1/399 تومان
معصومه (شهرستان‌های میامی و شاهرود) 9:51 22.55 MB 1/399 تومان
خلقت آدم، حیدربیک و صَنَمبر (شهرستان‌های میامی و شاهرود) 7:10 16.41 MB 1/399 تومان
سَرکویری (شهرستان‌های میامی و شاهرود) 8:00 18.33 MB 1/399 تومان
حنابندان (شهرستان‌های میامی و شاهرود) 2:12 5.05 MB 1/399 تومان
صَنَم جان (شهرستان‌های میامی و شاهرود) 5:37 12.86 MB 1/399 تومان
سحرخوانی (شهرستان‌های میامی و شاهرود) 1:42 3.92 MB 1/399 تومان
سَرمقام، سَر آب برون دام، کشتی‌گیری، چاربیتی (شهرستان‌های میامی و شاهرود) 7:58 18.26 MB 1/399 تومان
چوب‌بازی، دوقَرسه و سه‌قرسه، شلنگی، چپ و راست، راسته (شهرستان‌های میامی و شاهرود) 6:15 14.32 MB 1/399 تومان
دخترعمو-پسرعمو (شهرستان‌های میامی و شاهرود) 4:14 9.70 MB 1/399 تومان
بره‌چران (شهرستان‌های میامی و شاهرود) 2:17 5.26 MB 1/399 تومان
زهرا زهرا (شهرستان‌های میامی و شاهرود) 2:15 5.19 MB 1/399 تومان
گل لاله لاله (شهرستان‌های میامی و شاهرود) 3:36 8.27 MB 1/399 تومان
عَلَفه (شهرستان‌های میامی و شاهرود) 1:25 3.27 MB 1/399 تومان
شهربانو (شهرستان‌های میامی و شاهرود) 2:15 5.16 MB 1/399 تومان

آثار مشابه