سبد خرید شما خالی است.
ردیف آوازی ابراهیم بوذری

ردیف آوازی ابراهیم بوذری
سال انتشار : 1390

روایت و اجرای ابراهیم بوذری

 

 

 

این اثر را می‌توان در واقع ردیف آوازی اقبال آذر دانست که توسط ابراهیم بوذری (۱۲۷۴-۱۳۶۵) در سنین کهولت روایت می‌شود. این مجموعه در سه سی‌دی شامل همه‌ی هفت دستگاه و آوازهای ابوعطا، بیات ترک، افشاری، بیات اصفهان و رهاب است. گرچه از آواز دشتی و بیات‌ کرد در این روایت خبری نیست ــ جز اشاره‌ای به دشتی در انتهای آواز بیات ترک ــ اما در عوض رهاب به عنوان یک آواز مستقل معرفی می‌شود.

M. CD 313

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد (دستگاه شور) 2:28 5.66 MB 499 تومان
درآمد دوم (دستگاه شور) 1:24 3.24 MB 499 تومان
سلمک (دستگاه شور) 2:37 6.03 MB 499 تومان
اشاره به شهناز (دستگاه شور) 0:38 1.48 MB 499 تومان
رضوی (دستگاه شور) 3:43 8.52 MB 499 تومان
حسینی (دستگاه شور) 1:14 2.84 MB 499 تومان
ملک حسینی (دستگاه شور) 1:31 3.50 MB 499 تومان
چوپانی در شور (دستگاه شور) 2:55 6.70 MB 499 تومان
درآمد رهاب (آواز رهاب) 1:21 3.12 MB 499 تومان
درآمد رهاب (آواز رهاب) 1:09 2.65 MB 499 تومان
طاقدیس (آواز رهاب) 1:03 2.44 MB 499 تومان
جاثلیق (آواز رهاب) 0:38 1.47 MB 499 تومان
ناقوس (آواز رهاب) 1:08 2.61 MB 499 تومان
تتمه‌ی ناقوس (آواز رهاب) 1:49 4.16 MB 499 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 1:49 4.18 MB 499 تومان
درآمد دوم (آواز ابوعطا) 2:23 5.46 MB 499 تومان
سارنگ (آواز ابوعطا) 1:45 4.02 MB 499 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 2:46 6.35 MB 499 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 3:05 7.09 MB 499 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 2:04 4.74 MB 499 تومان
درآمد دوم و دوگاه (آواز بیات ترک) 3:06 7.13 MB 499 تومان
فیلی و شکسته (آواز بیات ترک) 1:49 4.19 MB 499 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 1:41 3.88 MB 499 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 0:47 1.81 MB 499 تومان
مثنوی با گوشه‌ی دشتی (آواز بیات ترک) 1:36 3.67 MB 499 تومان
درآمد (آواز افشاری) 2:05 4.81 MB 499 تومان
درآمد دوم (جامه‌دران) (آواز افشاری) 2:09 4.94 MB 499 تومان
نهیب و اشاره به عراق (آواز افشاری) 2:53 6.61 MB 499 تومان
قرایی (آواز افشاری) 1:23 3.18 MB 499 تومان
مثنوی (آواز افشاری) 2:42 6.20 MB 499 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 4:30 10.33 MB 499 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:25 3.26 MB 499 تومان
راک (دستگاه همایون) 1:45 4.04 MB 499 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:51 4.24 MB 499 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:18 3.00 MB 499 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 1:16 2.93 MB 499 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 2:11 5.01 MB 499 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 2:25 5.54 MB 499 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 3:59 9.15 MB 499 تومان
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) 1:53 4.33 MB 499 تومان
عراق (آواز بیات اصفهان) 2:01 4.65 MB 499 تومان
اوج (عشاق) (آواز بیات اصفهان) 1:43 3.95 MB 499 تومان
رهاب (آواز بیات اصفهان) 1:34 3.62 MB 499 تومان
راز و نیاز (آواز بیات اصفهان) 1:27 3.36 MB 499 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 2:57 6.76 MB 499 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 2:56 6.75 MB 499 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 2:07 4.87 MB 499 تومان
درآمد دوم (دستگاه نوا) 1:45 4.04 MB 499 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:01 2.33 MB 499 تومان
بیات شیراز (دستگاه نوا) 2:00 4.61 MB 499 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:18 3.01 MB 499 تومان
حسینی و نهفت (دستگاه نوا) 1:49 4.16 MB 499 تومان
درآمد (آواز چهارگاه) 2:16 5.20 MB 499 تومان
نغمه (آواز چهارگاه) 0:58 2.22 MB 499 تومان
زابل (آواز چهارگاه) 2:12 5.05 MB 499 تومان
راک عبدالله (آواز چهارگاه) 1:18 3.01 MB 499 تومان
حصار (آواز چهارگاه) 2:11 5.03 MB 499 تومان
مخالف (آواز چهارگاه) 2:30 5.73 MB 499 تومان
مغلوب (آواز چهارگاه) 2:29 5.70 MB 499 تومان
پهلوی (آواز چهارگاه) 2:33 5.84 MB 499 تومان
رجز (آواز چهارگاه) 2:25 5.54 MB 499 تومان
منصوری (آواز چهارگاه) 2:32 5.81 MB 499 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 1:39 3.78 MB 499 تومان
درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه) 1:20 3.05 MB 499 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:48 4.15 MB 499 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 2:43 6.24 MB 499 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 3:20 7.64 MB 499 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:30 3.46 MB 499 تومان
اجرای دستگاه سه‌گاه به همراه تار علی‌اکبر شهنازی (صفحه‌ی قدیمی) (دستگاه سه‌گاه) 16:29 37.75 MB 499 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 2:39 6.10 MB 499 تومان
گشایش و خسروانی (دستگاه ماهور) 3:39 8.37 MB 499 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 1:44 3.97 MB 499 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 1:39 3.81 MB 499 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 2:41 6.17 MB 499 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 2:20 5.37 MB 499 تومان
راک (دستگاه ماهور) 3:18 7.57 MB 499 تومان
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:05 2.49 MB 499 تومان
راست (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:01 2.33 MB 499 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:22 5.42 MB 499 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:16 2.94 MB 499 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:36 3.70 MB 499 تومان
محیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:43 1.66 MB 499 تومان
عراق (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:26 1,016.40 KB 499 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.61 MB 499 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:35 3.65 MB 499 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:27 3.32 MB 499 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:36 3.68 MB 499 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:16 2.92 MB 499 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:39 1.51 MB 499 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:57 2.18 MB 499 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:25 3.27 MB 499 تومان
عزال و رضوی (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:30 5.74 MB 499 تومان

آثار مشابه