سبد خرید شما خالی است.
ضربی های قدیمی ۲

ضربی های قدیمی ۲
سال انتشار : 1390

به روایت و اجرای سه تار یوسف فروتن

 

 

مجموعه‌ای از ضربی‌های استاد فروتن در دستگاه‌های شور، ماهور، سه‌گاه، چهارگاه و آوازهای افشاری، بیات ترک، دشتی و بیات اصفهان. درباره‌ی این اثر، به قلم فرشاد توکلی می‌خوانیم:«سبک فروتن در سه‌تار جایی است که ردیف میرزاحسینقلی با ضربی‌ها و پیش‌درآمدهای رکن‌الدین مختاری به یکدیگر می‌رسند، و این هر دو با ظرافت‌های سه‌تار درویش‌خان و رنگ‌آمیزی‌های پیانوی مشیرهمایون شهردار درهم‌می‌آمیزند. ... سه‌تار فروتن سرود ملی دوره‌ی ناصری (ساخته‌ی ژان باتیست لومر) را با همان اصالت روایت می‌کند که رِنگ شهرآشوب شور را».

M. CD 311

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد شور (رکن‌الدین مختاری) 4:25 10.12 MB 799 تومان
رنگ شور (رکن‌الدین مختاری) 3:39 8.39 MB 799 تومان
گریلی شور (مشیرهمایون شهردار) 7:43 17.69 MB 799 تومان
پیش‌درآمد شور (ناشناس) 2:25 5.57 MB 799 تومان
پیش‌درآمد شور (ناشناس) 2:52 6.57 MB 799 تومان
پیش‌درآمد شور (ناشناس) 5:07 11.73 MB 799 تومان
گریلی شور (ناشناس) 4:20 9.92 MB 799 تومان
رنگ شلخو، ماهور (ناشناس) 1:27 3.32 MB 799 تومان
تصنیف ماهور (سماع حضور) 1:39 3.81 MB 799 تومان
سرود ملی (ژان باتیست لومر) 2:00 4.60 MB 799 تومان
پیش‌درآمد افشار (ناشناس) 2:58 6.80 MB 799 تومان
ضربی افشاری (ناشناس) 2:03 4.71 MB 799 تومان
پیش‌زنگوله، چهارگاه 1:02 2.37 MB 799 تومان
چهارمضراب زابل (چهارگاه) 1:18 2.99 MB 799 تومان
چهارمضراب مخالف (چهارگاه) 1:08 2.62 MB 799 تومان
قسمت حصار پیش‌درآمد چهارگاه (رکن‌الدین مختاری) 0:55 2.11 MB 799 تومان
رنگ چهارگاه (رکن‌الدین مختاری) 1:16 2.90 MB 799 تومان
رنگ شهرآشوب (چهارگاه) 2:20 5.37 MB 799 تومان
پیش‌درآمد شوشتری (درویش‌خان) 2:37 6.00 MB 799 تومان
رنگ شوشتری (درویش‌خان) 1:23 3.18 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (رکن‌الدین مختاری) 6:33 15.01 MB 799 تومان
رنگ بیات ترک (رکن‌الدین مختاری) 2:10 4.99 MB 799 تومان
ضربی بیات ترک (ناشناس) 2:49 6.46 MB 799 تومان
رنگ بیات ترک (فروتن) 5:23 12.34 MB 799 تومان
چهارمضراب بیات ترک 1:51 4.24 MB 799 تومان
سه‌ضربی بیات ترک (رکن‌الدین مختاری) 2:42 6.20 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (مرتضی نی‌داوود) 2:33 5.84 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (فروتن) 2:42 6.18 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (منتظم‌الحکما) 1:55 4.41 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (ناشناس) 5:35 12.80 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (مرتضی نی‌داوود) 2:47 6.41 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (درویش‌خان) 6:56 15.89 MB 799 تومان
رنگ غنی و فقیر (درویش‌خان) 1:51 4.26 MB 799 تومان
رنگ پریچهر و پریزاد (درویش‌خان) 1:09 2.66 MB 799 تومان
رنگ بیات اصفهان (درویش‌خان) 2:23 5.47 MB 799 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (درویش‌خان) 4:13 9.67 MB 799 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (رکن‌الدین مختاری) 7:08 16.36 MB 799 تومان
رنگ سه‌گاه (رکن‌الدین مختاری) 2:15 5.19 MB 799 تومان
رنگ سه‌گاه (رکن‌الدین مختاری) 2:18 5.29 MB 799 تومان
رنگ سه‌گاه (رکن‌الدین مختاری) 1:43 3.94 MB 799 تومان
رنگ روحوضی سه‌گاه (ناشناس) 2:09 4.93 MB 799 تومان
ردیف دشتی 13:45 31.51 MB 799 تومان
چهارمضراب 1:24 3.21 MB 799 تومان
چهارمضراب اوج 1:04 2.46 MB 799 تومان
پیش‌درآمد (رکن‌الدین مختاری) 3:16 7.50 MB 799 تومان
رنگ (رکن‌الدین مختاری) 1:17 2.94 MB 799 تومان
شهرآشوب دشتی 1:51 4.27 MB 799 تومان
رنگ (فروتن) 3:56 9.02 MB 799 تومان
تصنیف (ناشناس) 2:20 5.35 MB 799 تومان
سلام انجمن اخوت (ناشناس) 1:37 3.71 MB 799 تومان
چهارمضراب (موسی مهام) 0:44 1.68 MB 799 تومان
ضربی (ناشناس) 2:54 6.66 MB 799 تومان
ضربی (فروتن) 1:03 2.42 MB 799 تومان
چهارضربی 4:22 10.00 MB 799 تومان
چهارمضراب ترک در دشتی (فروتن) 3:19 7.63 MB 799 تومان

آثار مشابه