سبد خرید شما خالی است.
آوازهای سید حسین طاهرزاده ۲

آوازهای سید حسین طاهرزاده ۲
سال انتشار : 1388

پیانو: مشیرهمایون شهردار             

ویلن: حسین هنگ‌آفرین

تار و سنتور: اسدالله خان                 

تار: درویش خان

کمانچه: باقرخان                           

فلوت و قره‌نی: اکبرخان

  

این مجموعه‌ شامل دو سی‌دی از آوازهای طاهرزاده است. قطعات آن از صفحه های قدیمی ۷۸ دور که در اواخر دوره ی قاجار توسط شرکت‌های صفحه پُرکن خارجی در ایران ضبط شده اند، پس از پالایش و برطرف‌کردن خش آنها، بازیابی شده‌اند. دفترچه‌ی همراه سی‌دی، نوشته‌ی فرشاد توکلی، به تشریح سبک آوازی طاهرزاده، از نظر تناوب شعر و تحریر، می‌پردازد.

M. CD 285

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دستگاه شور (پیانو: مشیرهمایون شهردار) 4:10 9.56 MB 4/000 تومان
دستگاه شور (سنتور: اسدالله‌خان) 3:10 7.28 MB 4/000 تومان
شهناز (تار: درویش‌خان) 2:59 6.86 MB 4/000 تومان
آواز ابوعطا (کمانچه: باقرخان) 3:03 7.01 MB 4/000 تومان
آواز ابوعطا (پیانو: مشیرهمایون شهردار) 3:13 7.39 MB 4/000 تومان
آواز ابوعطا (قره‌نی: اکبرخان) 3:04 7.02 MB 4/000 تومان
آواز ابوعطا (سنتور: اسدالله‌خان) 3:21 7.70 MB 4/000 تومان
آواز ابوعطا (حجاز) (تار: درویش‌خان) 6:32 14.98 MB 4/000 تومان
آواز افشاری (ویلن: حسین هنگ‌آفرین) 3:18 7.59 MB 4/000 تومان
آواز افشاری (تار: اسدالله‌خان) 3:11 7.30 MB 4/000 تومان
آواز افشاری (فلوت: اکبرخان) 3:14 7.42 MB 4/000 تومان
آواز بیات ترک (پیانو: مشیرهمایون شهردار) 3:21 7.68 MB 4/000 تومان
آواز بیات ترک (تار: درویش‌خان) 3:13 7.38 MB 4/000 تومان
آواز بیات ترک (کمانچه: باقرخان) 3:08 7.21 MB 4/000 تومان
آواز دشتی (تار: درویش‌خان) 3:00 6.88 MB 4/000 تومان
آواز دشتی (فلوت: اکبرخان) 3:16 7.50 MB 4/000 تومان
آواز بیات ترک (پیانو: مشیرهمایون شهردار، کمانچه: باقرخان، فلوت: اکبرخان) 3:23 7.75 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه (درآمد، زابل، مخالف) (پیانو: مشیرهمایون شهردار) 8:35 19.66 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه (درآمد، زابل) (کمانچه: باقرخان) 6:02 13.84 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه (فلوت: اکبرخان) 3:13 7.39 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه (درآمد، زابل، مخالف) 12:05 27.69 MB 4/000 تومان
شوشتری (تار: درویش‌خان) 3:09 7.23 MB 4/000 تومان
شوشتری (کمانچه: باقرخان) 2:59 6.84 MB 4/000 تومان
منصوری (کمانچه: باقرخان) 3:20 7.64 MB 4/000 تومان
شوشتری (ویلن: حسین هنگ‌آفرین) 3:10 7.27 MB 4/000 تومان
بیداد (پیانو: مشیرهمایون شهردار) 3:02 6.97 MB 4/000 تومان
بیداد (فلوت: اکبرخان) 3:24 7.82 MB 4/000 تومان
آواز بیات اصفهان (تار: اسدالله‌خان) 3:19 7.62 MB 4/000 تومان
آواز بیات اصفهان (کمانچه: باقرخان) 3:10 7.26 MB 4/000 تومان
دستگاه چهارگاه (کمانچه: باقرخان) 2:53 6.60 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور (تار: درویش‌خان) 5:55 13.57 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور (تار: درویش‌خان) 3:10 7.26 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور (سنتور: اسدالله‌خان) 2:24 5.50 MB 4/000 تومان
دستگاه نوا (ویلن: حسین هنگ‌آفرین) 3:13 7.40 MB 4/000 تومان
بیات راجه (ویلن: حسین هنگ‌آفرین) 3:14 7.41 MB 4/000 تومان

آثار مشابه