استعاره‌ای تا ابدیت

استعاره‌ای تا ابدیت
سال انتشار : 1389

آنسامبل رَشِن

آهنگساز: امیر صادقی‌کُنجانی

 

 

مجموعه قطعاتی ساخته‌ی هنرمندی جوان که بر شکاف میان سنت‌های موسیقایی شرق و غرب به بهترین نحو پل می‌زند. هرچند موسیقی امیر صادقی اغلب انعکاس ایده‌های گسترش یافته توسط طیفی از آهنگسازان قرن بیستم است اما تأثیر موسیقی ایرانی در آنها همواره مشهود است. در جهانی که ارتباط‌گیری دیجیتالی می‌کوشد ما را از محدودیت برهاند، اما اغلب امکانات فراوانی بر ما بار می‌کند، دعوت به استراحت و اندیشیدن همواره خوشایند است.

M. CD 281 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
کلام قصار (پیانوی کُنکرت) 4:22 10.00 MB 2/999 تومان
باخ ایرانی (ویلنسل تنها) 4:22 10.00 MB 2/999 تومان
والس برای برندا (پیانوی تنها) 3:34 8.17 MB 2/999 تومان
استعاره‌ای تا ابدیت (متسو سُپرانو، ویلنسل و پیانو) 3:14 7.40 MB 2/999 تومان
دبوسی + زیارت (فلوت تنها) 2:58 6.79 MB 2/999 تومان
کتونیک (پیانوی تهیه‌شده و گنگ) 4:18 9.84 MB 2/999 تومان
فساد ذهن (ابوآ، تار، ارکستر زهی و صداهای الکترونیک) 6:06 13.96 MB 2/999 تومان

آثار مشابه