سبد خرید شما خالی است.
دونوازی دف

دونوازی دف
سال انتشار : 1386

بهنام و رضا سامانی

 

 

دونوازی دف توسط بهنام و رضا سامانی، شامل قطعات حیّ الله، ذکر دوم، حَیّ الله ـ الله، دایم سریع، حدادی، هل گِرتِن، سقزی و مداحی نوع اول.

KM. CD 25

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
حی‌الله (دو‌چهارم) 6:31 14.92 MB 2/599 تومان
ذکر دوم (چهار‌چهارم) 5:56 13.60 MB 2/599 تومان
حی‌الله - الله (رضا سامانی) (ده‌هشتم) 3:11 7.32 MB 2/599 تومان
دایم سریع (دوچهارم) 6:22 14.61 MB 2/599 تومان
حدادی (دوچهارم) 4:10 9.57 MB 2/599 تومان
هل گرتن (بهنام سامانی) (هفت‌هشتم) 3:27 7.93 MB 2/599 تومان
سقزی (شش‌هشتم) 6:44 15.43 MB 2/599 تومان
مداحی نوع اول (شش‌چهارم) 4:17 9.81 MB 2/599 تومان

آثار مشابه