سبد خرید شما خالی است.
سلام باستانی

سلام باستانی
سال انتشار : 1385

ضرب زورخانه و آواز: مرشد مهرگان 

 

 

 

مجموعه ای از موسیقی زورخانه که توسط مرشد و برای رهبری و هماهنگ کردن حرکات ورزشکاران در گود اجرا می شود. در این سی دی، مرشد مهرگان، ضرب ها و آوازهای مختلف این کارگان (رپرتوار) را، به ترتیب، همان گونه که در زورخانه شنیده می شوند اجرا کرده است. متن دفترچه ی سی دی، نوشته ی خود مرشد مهرگان، قسمت های مختلف را، با توجه به حرکات ورزشی، تشریح می کند.

M. CD 218

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
سلام ورزش باستانی (سلام باستانی) 7:13 16.55 MB 1/599 تومان
اولین ضرب‌های شنا (شنا) 6:44 15.42 MB 1/599 تومان
ضرب شنای تند یا شلاقی (شنا) 2:31 5.79 MB 1/599 تومان
ضرب شنای پیچ (شنا) 2:00 4.58 MB 1/599 تومان
ضرب نرمش (نرمش باستانی) 8:33 19.61 MB 1/599 تومان
ضرب نشست و برخاست (نرمش باستانی) 4:47 10.98 MB 1/599 تومان
ضرب‌ میل سرنوازی (میل‌گیری) 4:43 10.82 MB 1/599 تومان
ضرب‌ میل تند یا شلاقی (میل‌گیری) 2:18 5.29 MB 1/599 تومان
ضرب پا زدن (پازنی) 5:07 11.73 MB 1/599 تومان
ضرب چرخ تیز (چرخ) 0:26 1,019.46 KB 1/599 تومان
ضرب چرخ چمنی (چرخ) 0:59 2.28 MB 1/599 تومان
ضرب چرخ تک پِر - پا زدن (چرخ) 1:02 2.40 MB 1/599 تومان
ایران (چرخ) 5:08 11.75 MB 1/599 تومان

آثار مشابه