سبد خرید شما خالی است.
رستم و سهراب

رستم و سهراب
سال انتشار : 1385

داستانی از شاهنامه ی فردوسی

شرح و تفسیر با صدای دکتر محمدجعفر محجوب

 

 

شاهنامه بخش های گوناگون اساطیری، حماسی و تاریخی دارد و بحث درباره ی هریک از این بخش ها بسیار مفصل است. یکی از زیباترین و شنیدنی ترین این بخش ها داستان رستم و سهراب است. در تدوین داستان های شاهنامه کوشیده ایم تا این گفتارها صورت خشک علمی نداشته باشد و شنیدن آن موجب سرگرمی و لذت بردن شنونده نیز باشد. تا جایی که امکان داشته، در شرح و تفسیر این داستان ها سعی کرده‌ایم از زبان سخن گوی دانای توس کمک بگیریم تا شنونده را هرچه بیشتر با سخن های شایسته ی آن بزرگ  استاد آشنا سازیم.

M. CD 210

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درباره‌ی منابع شاهنامه و نسخه‌های مختلف آن... 29:12 66.85 MB 12/000 تومان
درباره‌ی منابع شاهنامه و نسخه‌های مختلف آن... 27:21 62.62 MB 12/000 تومان
درباره‌ی منابع شاهنامه و نسخه‌های مختلف آن... 4:00 9.16 MB 12/000 تومان
معرفی شخصیت‌های داستان، مقدمه‌ی داستان رستم... 25:35 58.58 MB 12/000 تومان
رسیدن رستم به شهر سمنگان، آشنایی رستم با تهمینه 28:07 64.36 MB 12/000 تومان
تولد و رشد سهراب 15:07 34.64 MB 12/000 تومان
دسیسه‌چینی افراسیاب، رسیدن سهراب به ایران... 12:44 29.15 MB 12/000 تومان
رویارویی سهراب و گردآفرند، آگاه شدن کاووس... 29:04 66.55 MB 12/000 تومان
نامه‌ی کاووس به رستم، دیدار رستم با گیو... 22:49 52.25 MB 12/000 تومان
پند دادن گودرز به کاووس و آرام کردن او... 22:38 51.84 MB 12/000 تومان
صف آرایی سپاه ایران و توران، رفتن پنهانی رستم به... 22:55 52.48 MB 12/000 تومان
حمله‌ی سهراب به سپاه ایران، نخستین دیدار... 22:14 50.91 MB 12/000 تومان
تلاش سهراب برای شناسایی رستم 23:32 53.90 MB 12/000 تومان
بازگشت رستم به اردوی ایران و... 22:43 52.01 MB 12/000 تومان
نبرد سوم رستم با سهراب و زخمی شدن سهراب... 19:15 44.06 MB 12/000 تومان
سخنی درباره‌ی نوشدارو، دریغ کردن کاووس از... 13:29 30.88 MB 12/000 تومان
روضه‌خوانی نقالان در سوگ قهرمانان شاهنامه 6:26 14.74 MB 12/000 تومان
روایت‌های مختلف درباره‌ی مرگ سهراب 19:26 44.50 MB 12/000 تومان
سخنی درباره‌ی رخش و اسب سهراب 14:20 32.84 MB 12/000 تومان
سخنی درباره‌ی نسخه‌های برزونامه 12:01 27.52 MB 12/000 تومان

آثار مشابه