سبد خرید شما خالی است.
اتودهای چرنی، اپوس ۵۹۹

اتودهای چرنی، اپوس ۵۹۹
سال انتشار : 1385

پیانو: دلبر حکیم آوا

 

 

تأثیر دیرپای چِرنی که تا به روزگار ما دوام آورد در اتودها و تمرین هایش برای پیانو خلاصه می شود که طی نسل‌های متمادی استادان و آموزگاران سرتاسر جهان آنها را آزموده و آموزانده اند. این اتودهای طبقه بندی‌شده و به تدریج دشوار شونده هنوز برای همه‌ی علاقه‌مندان نوازندگی پیانوی کلاسیک استفاده‌ی فراوان دارند. با توجه به محبوبیت اپوس ۵۹۹ در ایران، با وجود فرم مختصر، ساده و کامل و ملودی‌های واضح و زیبایی که در ساخت قطعات آن به کاررفته، باید گفت که این اپوس تکنیک‌های متعدد لازم برای پایه‌گذاری نوازندگی را به هنرجو پیشنهاد می‌کند. سی‌دی اتودهای چِرنی، اپوس ۵۹۹، برای کمک به هنرجویان موسیقی در آموزش اتودهای آن تهیه شده است. در مجموعه‌ی حاضر دلبر حکیم آوا، پیانیست برجسته‌ی تاجیک، قطعات دفتر نخستین آموزگار، اپوس 599، را نواخته است.

M. CD 205

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
اتود ۱ 0:40 1.53 MB 399 تومان
اتود ۲ 1:08 2.63 MB 399 تومان
اتود ۳ 0:35 1.36 MB 399 تومان
اتود ۴ 0:34 1.30 MB 399 تومان
اتود ۵ 0:30 1.15 MB 399 تومان
اتود ۶ 0:29 1.12 MB 399 تومان
اتود 7 0:16 635.45 KB 399 تومان
اتود 8 0:23 919.89 KB 399 تومان
اتود 9 0:15 613.02 KB 399 تومان
اتود 10 0:23 908.68 KB 399 تومان
اتود 11 0:29 1.13 MB 399 تومان
اتود 12 0:28 1.10 MB 399 تومان
اتود 13 0:28 1.07 MB 399 تومان
اتود 14 0:27 1.06 MB 399 تومان
اتود 15 0:28 1.10 MB 399 تومان
اتود 16 0:32 1.24 MB 399 تومان
اتود 17 0:30 1.17 MB 399 تومان
اتود 18 0:35 1.35 MB 399 تومان
اتود 19 0:21 840.37 KB 399 تومان
اتود 20 0:22 897.46 KB 399 تومان
اتود 21 0:30 1.15 MB 399 تومان
اتود 22 0:19 754.73 KB 399 تومان
اتود 23 0:24 947.42 KB 399 تومان
اتود 24 0:23 926.01 KB 399 تومان
اتود 25 0:29 1.11 MB 399 تومان
اتود 26 0:16 653.80 KB 399 تومان
اتود 27 0:19 755.75 KB 399 تومان
اتود 28 0:21 837.31 KB 399 تومان
اتود 29 0:33 1.27 MB 399 تومان
اتود 30 0:33 1.29 MB 399 تومان
اتود 31 0:23 919.89 KB 399 تومان
اتود 32 0:33 1.30 MB 399 تومان
اتود 33 0:33 1.28 MB 399 تومان
اتود 34 0:21 841.39 KB 399 تومان
اتود 35 0:28 1.10 MB 399 تومان
اتود 36 0:26 1.02 MB 399 تومان
اتود 37 0:22 875.04 KB 399 تومان
اتود 38 0:22 867.90 KB 399 تومان
اتود 39 0:24 959.66 KB 399 تومان
اتود 40 0:17 675.21 KB 399 تومان
اتود 41 0:27 1.06 MB 399 تومان
اتود 42 0:25 995.34 KB 399 تومان
اتود 43 0:30 1.18 MB 399 تومان
اتود 44 0:27 1.05 MB 399 تومان
اتود 45 0:35 1.36 MB 399 تومان
اتود 46 0:26 1.01 MB 399 تومان
اتود 47 0:19 777.16 KB 399 تومان
اتود 48 0:29 1.11 MB 399 تومان
اتود 49 0:28 1.07 MB 399 تومان
اتود 50 0:23 906.64 KB 399 تومان
اتود 51 0:28 1.09 MB 399 تومان
اتود 52 0:31 1.20 MB 399 تومان
اتود 53 0:22 894.41 KB 399 تومان
اتود 54 0:28 1.09 MB 399 تومان
اتود 55 0:29 1.11 MB 399 تومان
اتود 56 0:32 1.25 MB 399 تومان
اتود 57 0:24 963.73 KB 399 تومان
اتود 58 0:18 738.42 KB 399 تومان
اتود 59 0:30 1.16 MB 399 تومان
اتود 60 0:23 918.88 KB 399 تومان
اتود 61 0:27 1.07 MB 399 تومان
اتود 62 0:34 1.32 MB 399 تومان
اتود 63 0:22 892.37 KB 399 تومان
اتود 64 0:30 1.15 MB 399 تومان
اتود 65 0:21 859.74 KB 399 تومان
اتود 66 0:31 1.19 MB 399 تومان
اتود 67 0:22 890.33 KB 399 تومان
اتود 68 0:25 1,006.55 KB 399 تومان
اتود 69 0:27 1.05 MB 399 تومان
اتود 70 0:24 950.48 KB 399 تومان
اتود 71 0:34 1.34 MB 399 تومان
اتود 72 0:30 1.15 MB 399 تومان
اتود 73 0:29 1.13 MB 399 تومان
اتود 74 0:36 1.41 MB 399 تومان
اتود 75 0:58 2.21 MB 399 تومان
اتود 76 0:32 1.24 MB 399 تومان
اتود 77 0:27 1.04 MB 399 تومان
اتود 78 0:58 2.22 MB 399 تومان
اتود 79 0:28 1.09 MB 399 تومان
اتود 80 0:36 1.39 MB 399 تومان
اتود 81 0:33 1.27 MB 399 تومان
اتود 82 0:22 875.04 KB 399 تومان
اتود 83 0:21 859.74 KB 399 تومان
اتود 84 0:24 945.38 KB 399 تومان
اتود 85 0:26 1.01 MB 399 تومان
اتود 86 0:34 1.32 MB 399 تومان
اتود 87 0:24 960.68 KB 399 تومان
اتود 88 0:26 1.01 MB 399 تومان
اتود 89 0:17 673.17 KB 399 تومان
اتود 90 0:17 669.09 KB 399 تومان
اتود 91 0:18 713.95 KB 399 تومان
اتود 92 0:24 963.73 KB 399 تومان
اتود 93 0:17 672.15 KB 399 تومان
اتود 94 0:16 661.95 KB 399 تومان
اتود 95 0:21 822.02 KB 399 تومان
اتود 96 0:14 577.33 KB 399 تومان
اتود 97 0:24 964.75 KB 399 تومان
اتود 98 0:26 1.00 MB 399 تومان
اتود 99 0:40 1.53 MB 399 تومان

آثار مشابه