جشن پارسی

جشن پارسی
سال انتشار : 1398


جشن پارسى، مجموعه‌اى از آثار آوازى بر اساس جشن نوروز، و آثار سازى بر اساس داستان بيژن و منيژه از شاهنامه‌ی فردوسى است. هر كدام از اين آثار، قسمت‌ها و برش‌هاى مختلف اين داستان هستند كه جداگانه توسط  آهنگسازانی نوجوان، و بر اساس تفكر، احساس و تخيل آنها خلق شده‌اند. این ملودى‌ها و ريتم‌ها نشانگر قدرت آفرينندگى و تجسم خلاقى است كه از درون داستان برآمده و با درك و شناختى كه در گذر زمان و در طول دوره‌هاى آموزشىِ این آهنگسازان جوان پدید آمده، شكل گرفته‌اند.

M. CD 576

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
جشن پارسی (آهنگساز: علی ایدآلی، پیانو: توماس تاکه فابر، ويلنسل: پائول کلمب، سنتور: مهرنوش ذوالفقاری) 2:59 6.98 MB 7/000 تومان
حسادت گرگین (آهنگساز: امیرآرسام امین‌پور، پیانو: توماس تاکه فابر، ويلنسل: پائول کلمب) 2:24 5.65 MB 7/000 تومان
ورود گرسیوز (آهنگساز: نیکی فرهنگ‌نیا، پیانو: توماس تاکه فابر، ويلنسل: پائول کلمب، سنتور: مهرنوش ذوالفقاری) 3:20 7.76 MB 7/000 تومان
دستگیری بیژن (آهنگساز: الینا رضوانی، پیانو: توماس تاکه فابر، ويلنسل: پائول کلمب، سنتور: مهرنوش ذوالفقاری) 3:13 7.51 MB 7/000 تومان
گرگین به ایران بازمی گردد (آهنگساز: یزدان مرتجی، پیانو: توماس تاکه فابر، ويلنسل: پائول کلمب، سنتور: مهرنوش ذوالفقاری) 2:04 4.85 MB 7/000 تومان
در جست و جوی بیژن (آهنگساز: آریا زمردی، پیانو: توماس تاکه فابر، ويلنسل: پائول کلمب، سنتور: مهرنوش ذوالفقاری) 3:06 7.25 MB 7/000 تومان
انکار (آهنگساز: دلینا رجایی، پیانو: توماس تاکه فابر، ويلنسل: پائول کلمب، سنتور: مهرنوش ذوالفقاری) 3:11 7.44 MB 7/000 تومان
مطرب نوروز (آهنگساز: علی ایدآلی، پیانو: توماس تاکه فابر، آواز: ماتئو والندزیك، لارنس پودروکس، هامون هاشمی) 1:58 4.63 MB 7/000 تومان
بهار (آهنگساز: امیرآرسام امین‌پور، پیانو: توماس تاکه فابر، آواز: ماتئو والندزیك، لارنس پودروکس، هامون هاشمی) 2:12 5.17 MB 7/000 تومان
قبل از نوروز (آهنگساز: آریا زمردی، پیانو: توماس تاکه فابر، آواز: ماتئو والندزیك، لارنس پودروکس، هامون هاشمی) 1:27 3.45 MB 7/000 تومان
بهار جانان (آهنگساز: دلینا رجایی، پیانو: توماس تاکه فابر، آواز: ماتئو والندزیك، لارنس پودروکس، هامون هاشمی) 3:11 7.44 MB 7/000 تومان
خاطره‌ی شیرین (آهنگساز: الینا رضوانی، پیانو: توماس تاکه فابر، آواز: ماتئو والندزیك، لارنس پودروکس، هامون هاشمی) 1:43 4.08 MB 7/000 تومان
نوروز جاودان (آهنگساز: نیکی فرهنگ‌‌نیا، پیانو: توماس تاکه فابر، آواز: ماتئو والندزیك، لارنس پودروکس، هامون هاشمی) 1:56 4.57 MB 7/000 تومان
نوروز (آهنگساز: یزدان مرتجی، پیانو: توماس تاکه فابر، آواز: ماتئو والندزیك، لارنس پودروکس، هامون هاشمی) 1:30 3.58 MB 7/000 تومان

آثار مشابه