سبد خرید شما خالی است.
رباعیات خیام

رباعیات خیام
سال انتشار : 1354

با صدای احمد شاملو

خواننده: محمدرضا شجریان

موسیقی: فریدون شهبازیان

 

این مجموعه شامل ۳۰ رباعی از خیام است با صدای احمد شاملو که پنج رباعی آن به شکل تصنیف توسط استاد محمدرضا شجریان و موسیقی فریدون شهبازیان اجرا شده است.

M. CD 27

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من 1:04 2.48 MB 3/000 تومان
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست 4:48 11.02 MB 3/000 تومان
من بی می ناب زیستن نتوانم 1:53 4.34 MB 3/000 تومان
از آمدنم نبود گردون را سود 1:18 3.00 MB 3/000 تومان
بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ 2:01 4.64 MB 3/000 تومان
از آمدن و رفتن ما سودی کو؟ 2:21 5.41 MB 3/000 تومان
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم 2:20 5.35 MB 3/000 تومان
جامی است که عقل آفرین می‌زدنش 2:05 4.80 MB 3/000 تومان
در کارگه کوزه‌گری بودم دوش 1:14 2.83 MB 3/000 تومان
آنان که محیط فضل و آداب شدند 1:04 2.46 MB 3/000 تومان
از جمله‌ی رفتگان این راه دراز 1:56 4.46 MB 3/000 تومان
این قافله عمر عجب می‌گذرد 3:31 8.06 MB 3/000 تومان
یاران به مرافقت چو دیدار کنید 3:03 7.01 MB 3/000 تومان
ساقی غم من بلند آوازه شده است 1:08 2.62 MB 3/000 تومان
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است 2:03 4.70 MB 3/000 تومان
گویند که دوزخی بود عاشق و مست 1:09 2.65 MB 3/000 تومان
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه 1:00 2.33 MB 3/000 تومان
قومی متفکرند اندر ره دین 2:27 5.64 MB 3/000 تومان
من ظاهر نیستی و هستی دانم 1:23 3.18 MB 3/000 تومان
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز 1:49 4.18 MB 3/000 تومان
چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ 2:20 5.37 MB 3/000 تومان
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت 1:35 3.66 MB 3/000 تومان
گردون نگری ز قد فرسوده‌ی ماست 1:09 2.64 MB 3/000 تومان
از من رمقی به سعی ساقی مانده است 2:04 4.77 MB 3/000 تومان
چون آمدنم به من نبد روز نخست 1:08 2.61 MB 3/000 تومان
دوری که در او آمدن و رفتن ماست 2:16 5.22 MB 3/000 تومان
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم 1:14 2.86 MB 3/000 تومان
تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم 1:14 2.83 MB 3/000 تومان
صبح است دمی با می گلرنگ زنیم 2:41 6.16 MB 3/000 تومان
دوران جهان بی می و ساقی هیچ است 1:55 4.42 MB 3/000 تومان

آثار مشابه