سبد خرید شما خالی است.
داستان های  شاهنامه ی فردوسی

داستان های  شاهنامه ی فردوسی
سال انتشار : 1384

شرح و تفسیر با صدای دکتر محمدجعفر محجوب

 

 

منظور از انتشار این مجموعه آشنا ساختن دوستداران ادبیات فارسی با حماسه ی بزرگ ملی ایران، یعنی شاهنامه ی فردوسی است که به گفته ی شادروان محمدعلی فروغی، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت، بزرگ ترین اثر ادبی دوران بعد از اسلام است. شاهنامه بخش های گوناگون اساطیری، حماسی و تاریخی دارد و بحث درباره ی هریک از این بخش ها بسیار مفصل است. در تدوین داستان های شاهنامه کوشیده ایم تا این گفتارها صورت خشک علمی نداشته باشد و شنیدن آن موجب سرگرمی و لذت بردن شنونده نیز باشد. تا جایی که امکان داشته، در شرح و تفسیر این داستان ها سعی کرده ایم تا شنونده را هرچه بیشتر با سخن های شایسته ی آن بزرگ استاد آشنا سازیم.

M. CD 204

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
سخنی درباره‌ی فردوسی و شاهنامه 30:48 70.53 MB 10/000 تومان
داستان کیومرث، هوشنگ و طهمورث 29:29 67.50 MB 10/000 تومان
پادشاهی جمشید و شرح آن در شاهنامه و اوستا 30:56 70.84 MB 10/000 تومان
سقوط جمشید و پادشاهی ضحّاک 30:26 69.67 MB 10/000 تومان
قیام کاوه‌ی آهنگر، سقوط ضحّاک، پادشاهی فریدون، ... 30:32 69.91 MB 10/000 تومان
پایان بخش اساطیری و آغاز بخش حماسی شاهنامه، ... 30:44 70.37 MB 10/000 تومان
داستان زال و رودابه، دیدار زال و رودابه... 30:42 70.30 MB 10/000 تومان
داستان زال و رودابه، آگاه شدن منوچهر شاه... 30:21 69.47 MB 10/000 تومان
زاده شدن رستم، پادشاهی نوذر، لشگرکشی افراسیاب... 30:21 69.50 MB 10/000 تومان
اشاره‌ای به داستان‌های شاهنامه، پادشاهی کاووس و... 30:07 68.94 MB 10/000 تومان
اشاره‌ای به مازندران، هفت‌خان رستم 30:39 70.16 MB 10/000 تومان
نبرد کاووس با شاه هاماوران و ازدواج با دختر او... 30:43 70.34 MB 10/000 تومان
اظهار عشق سودابه به سیاوش و دسیسه‌چینی او... 30:45 70.41 MB 10/000 تومان
مخالفت کاووس با صلح و آشتی با افراسیاب... 30:42 70.27 MB 10/000 تومان
ازدواج سیاوش با جریره و فرنگیس... 30:54 70.73 MB 10/000 تومان
کشته شدن سیاوش، سخنی درباره‌ی روایت‌های گوناگون داستان سیاووش 30:30 69.84 MB 10/000 تومان
سخنی دیگر درباره‌ی منابع شاهنامه… 25:58 59.47 MB 10/000 تومان
داستان رستم و اسفندیار 25:55 59.33 MB 10/000 تومان
گفت‌وگوی اسفندیار با مادر (کتایون) و… 25:26 58.24 MB 10/000 تومان
مأموریت یافتن اسفندیار برای رفتن به زابلستان… 25:30 58.38 MB 10/000 تومان
سخنی درباره‌ی رویین‌تنی اسفندیار… 28:29 65.22 MB 10/000 تومان
دیدار بهمن با رستم و رساندن پیام… 28:25 65.08 MB 10/000 تومان
نخستین دیدار رستم و اسفندیار در کنار رود هیرمند… 26:30 60.69 MB 10/000 تومان
رَجَزخوانی و فخرفروشی‌های رستم و اسفندیار 24:21 55.75 MB 10/000 تومان
گستاخی اسفندیار و خویشتن‌داری رستم 26:37 60.93 MB 10/000 تومان
سیتزه‌جویی اسفندیار و اصرار او برای نبرد با رستم 24:20 55.73 MB 10/000 تومان
نخستین نبرد رستم با اسفندیار، درگیری سپاه زواره … 26:31 60.71 MB 10/000 تومان
سخنی درباره‌ی وعده‌های گشتاسب به اسفندیار… 27:18 62.51 MB 10/000 تومان
چاره‌جویی زال از سیمرغ 26:28 60.60 MB 10/000 تومان
راهنمایی سیمرغ رستم را به استفاده از تیر درخت گَز… 27:21 62.64 MB 10/000 تومان
سخنی دیگر درباره‌ی رویین‌تنی… 25:24 58.14 MB 10/000 تومان
وصیت اسفندیار به رستم و پشوتن… 25:24 58.16 MB 10/000 تومان

آثار مشابه