سبد خرید شما خالی است.
مدایح بی صله

مدایح بی صله
سال انتشار : 1382

شعر و صدای احمد شاملو

موسیقی: مرتضی حنانه

 

 

این مجموعه شامل ۱۶ شعر احمد شاملوست و در سال های ۱۳۷۲-۱۳۷۳ در منزل او ضبط شده است. شعرهای این مجموعه از کتاب های مدایح بی صله (شعرهای تا سال ۱۳۶۹)، شکفتن در مه (۱۳۴۸-۱۳۴۹) و حدیث بی قراری ماهان (۱۳۵۱-۱۳۷۸) انتخاب شده است.
M. CD 114

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
من بامدادم سرانجام 6:53 15.76 MB 6/000 تومان
در بیمارستانی که بستر من 5:57 13.63 MB 6/000 تومان
جخ امروز از مادر نزاده‌ام 3:55 8.98 MB 6/000 تومان
پس آن گاه زمین به سخن درآمد 11:28 26.27 MB 6/000 تومان
کجا بود آن جهان که به خاطره‌ام راه بربسته است؟ 3:52 8.87 MB 6/000 تومان
مرد مصلوب دیگر بار به خود آمد 11:04 25.34 MB 6/000 تومان
سرود قدیمی قحط سالی 1:55 4.40 MB 6/000 تومان
ترانه‌ی اندوه‌بار سه حماسه (مرگ را پروای آن نیست) 1:29 3.41 MB 6/000 تومان
دلم کپک زده، آه 3:34 8.17 MB 6/000 تومان
غریوی رعد آسا 1:42 3.89 MB 6/000 تومان
پرتوی که می‌تابد از کجاست 2:24 5.52 MB 6/000 تومان
ای کاش آب بودم 3:04 7.05 MB 6/000 تومان
که زندان مرا بارو مباد 2:22 5.43 MB 6/000 تومان
عقوبت (میوه بر شاخه شدم) 4:27 10.21 MB 6/000 تومان
سرود ششم (شگفتا که نبودیم) 2:45 6.32 MB 6/000 تومان
شب بیداران (همه شب حیرانش بودم) 3:45 8.62 MB 6/000 تومان

آثار مشابه