سونات‌ها

سونات‌ها
سال انتشار : 1394

آهنگساز: محمدرضا تفضلی

پیانو: نادژدا خودینا و جولیتا واردانیان

ویلنسل: آرام تالالیان

 

سونات براى پیانو دارای سه موومان است و عناوین سه موومان آن برگرفته از فرم‌هاى هر موومان هستند. موومان اول (سونات) ابتدا با یك مقدمه آغاز مى‌شود. هم تم اصلى و هم تم فرعى این سونات از دو كنترپوان كاملاً فرعى، برگرفته از دو اثر دیگر آهنگساز هستند. موومان دوم متشكل از یك تم و واریاسیون‌هاست. این تم ملهم از ملودى مازندرانى «جونى جونى» و ملودى بختیارى «عزیزم سوزه» است. سپس بر روى این تم نُه واریاسیون صورت مى‌گیرد. موومان سوم یك فوگ دوتایى است كه اكسپوزیسیون‌هاى جدا از هم دارد و برطبق سنت فوگ‌هاى دوتایى با اكسپوزیسیون‌هاى جدا از هم، در انتهاى فوگ دو تم (سوژه) به‌طور هم‌زمان و بر روى هم ارائه مى‌شوند. سونات براى ویلنسل و پیانو دارای سه موومان است. موومان اول (آلگرو مدراتو، آلگرو كن موتو، آندانته) در فرم سونات نوشته شده است. موومان دوم (آداجیو) یك گفتگو بین ویلنسل و پیانو است كه پیانو آكوردهایى را به صورت مقدمه اجرا مى‌كند و ویلنسل متأثر از لحن بداهه‌سرایانه و رسیتاتیف گونه است. موومان سوم (لارگّتو ، پوكو پیو موسو) ابتدا با یك مقدمه و در فضاى دشتى آغاز می‌‌شود. در این موومان براى تداعى قوى‌تر دشتى و همایون، ویلنسل فواصل ریزپرده اجرا مى‌كند

M. CD 452

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
سونات (سونات برای پیانو) 7:12 16.49 MB 14/000 تومان
تم و واریاسیون‌ها (سونات برای پیانو) 7:24 16.98 MB 14/000 تومان
فوگ (سونات برای پیانو) (پیانو: نادژدا خودینا) 4:46 10.95 MB 14/000 تومان
آلگرو مدراتو، آلگرو کن موتو، آندانته (سونات برای ویلن‌سل و پیانو) 9:52 22.61 MB 14/000 تومان
آداجیو (سونات برای ویلن‌سل و پیانو) 5:19 12.18 MB 14/000 تومان
لارگتو، پوکو پیو موسو (سونات برای ویلن‌سل و پیانو) (ویلنسل: آرام تالالیان، پیانو: جولیتا واردانیان) 5:31 12.65 MB 14/000 تومان

آثار مشابه