موسیقی فیلم (مرتضی حنانه)

موسیقی فیلم (مرتضی حنانه)
سال انتشار : 1378

آهنگساز: مرتضی حنانه

فیلم های فرار از تله، قصه ی ماهان، گرگ بیزار، سلام سرزمین من، موج و گلیم، تیر باران

 

 

موسیقی‌هایى که شادروان مرتضى حنانه براى فیلم‏‌هاى مختلف نوشته است آثارى با اهمیت، غنى و استوار هستند. در این مجموعه موسیقى فیلم‌‏هاى فرار از تله، قصه‏‌ى ماهان، گرگ بیزار، سلام سرزمین من، موج و گلیم و تیرباران آمده‌‏اند. فرار از تله در سال ۱۳۵۰ جایزه‌‏ى سپاس بهترین موسیقى فیلم را نصیب حنانه کرد.
M. CD 59

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
فرار از تله 2:35 5.95 MB 1/239 تومان
فرار از تله 3:19 7.60 MB 1/239 تومان
فرار از تله 1:43 3.96 MB 1/239 تومان
فرار از تله 2:15 5.17 MB 1/239 تومان
فرار از تله 0:34 1.32 MB 1/239 تومان
فرار از تله 3:12 7.35 MB 1/239 تومان
قصه‌ی ماهان 1:48 4.13 MB 1/239 تومان
قصه‌ی ماهان 1:30 3.45 MB 1/239 تومان
قصه‌ی ماهان 3:03 7.01 MB 1/239 تومان
گرگ بیزار 1:25 3.25 MB 1/239 تومان
گرگ بیزار 4:38 10.64 MB 1/239 تومان
گرگ بیزار 4:12 9.63 MB 1/239 تومان
سلام سرزمین من 1:05 2.49 MB 1/239 تومان
سلام سرزمین من 3:52 8.88 MB 1/239 تومان
سلام سرزمین من 1:17 2.94 MB 1/239 تومان
سلام سرزمین من 2:44 6.29 MB 1/239 تومان
سلام سرزمین من 4:01 9.21 MB 1/239 تومان
سلام سرزمین من 1:44 3.98 MB 1/239 تومان
سلام سرزمین من 2:18 5.28 MB 1/239 تومان
موج و گلیم 1:30 3.46 MB 1/239 تومان
موج و گلیم 1:20 3.07 MB 1/239 تومان
موج و گلیم 1:44 3.98 MB 1/239 تومان
موج و گلیم 1:45 4.03 MB 1/239 تومان
موج و گلیم 1:51 4.27 MB 1/239 تومان
موج وگلیم 0:45 1.72 MB 1/239 تومان
تیرباران 2:10 4.96 MB 1/239 تومان
تیرباران 2:24 5.51 MB 1/239 تومان
تیرباران 1:28 3.38 MB 1/239 تومان
تیرباران 1:11 2.72 MB 1/239 تومان
تیرباران 1:06 2.54 MB 1/239 تومان
تیرباران 3:24 7.82 MB 1/239 تومان
تیرباران 1:42 3.93 MB 1/239 تومان

آثار مشابه