سبد خرید شما خالی است.
دوتار

دوتار
سال انتشار : 1388

ایران، آسیای میانه و آناتولی

ضبط و متن: ژان دورینگ

 

 

مجموعه ی دو سی‌دی شامل آثاری که با انواع سازهای خانواده‌ی دوتار در منطقه ی جغرافیایی وسیعی از شبه جزیره‌ی آناتولی تا آسیای میانه اجرا شده اند. این مجموعه، در واقع، به معرفی دوتار و سازهای هم‌خانواده‌ی آن که گذشته از ساختمان ساز، با فنون نوازندگی خاص خود از یکدیگر متمایز می‌شوند، می‌پردازد. دوتار خراسانی، دمبره‌ی ماوراءالنهری، تنبور کردی و اوچ تلی ترکی از جمله‌ی این سازها هستند. دفترچه‌ی این مجموعه، به قلم ژان دورینگ، توضیحات مفصلی درباره‌ی دوتار و انواع آن و نیز درباره‌ی قطعه‌های مختلف سی دی‌ها ارائه می دهد.

M. CD 276

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
آهنگ تاجیکی (دُمبره) 2:29 5.70 MB 2/069 تومان
ترک دنیا (دُمبره) 2:00 4.60 MB 2/069 تومان
آهنگ تاجیکی (دُمبره) 2:29 5.72 MB 2/069 تومان
فلک دشتی (دُمبره) 2:11 5.04 MB 2/069 تومان
طرز (تنبور) 2:35 5.92 MB 2/069 تومان
تک‌نوازی دوتارچه 5:02 11.53 MB 2/069 تومان
ناله‌ی درواز (دُمبرک بزرگ) 5:11 11.87 MB 2/069 تومان
راغی درواز (دوتار متوسط) 4:29 10.26 MB 2/069 تومان
پادشاه جهان (دوتار ابریشمی) 2:19 5.31 MB 2/069 تومان
دل شیدا (دوتار) 4:02 9.24 MB 2/069 تومان
مقام الله (دوتار) 6:06 13.97 MB 2/069 تومان
قَزَلاق (دوتار) 3:07 7.16 MB 2/069 تومان
بداهه‌نوازی با تنبور 7:23 16.94 MB 2/069 تومان
دوتار بیات (دوتار) 2:36 5.98 MB 2/069 تومان
تاق گُزَلی (دوتار) 2:53 6.61 MB 2/069 تومان
رهاوی (دوتار) 4:03 9.30 MB 2/069 تومان
داستان مرغول (دوتار) 3:37 8.29 MB 2/069 تومان
آلانورخان (دوتار) 5:06 11.68 MB 2/069 تومان
زِیبکِ چَمِلی (اوچ تلی) 2:43 6.22 MB 2/069 تومان
کادیُقلی زیبِقلی (اوچ تلی) 2:54 6.67 MB 2/069 تومان
قُیچی نامه‌سی (دمبره) 2:13 5.10 MB 2/069 تومان
آهنگ دمبره 4:21 9.96 MB 2/069 تومان
قیز تورگَی (دمبره) 4:06 9.39 MB 2/069 تومان
تُرقَی (دوتار) 4:32 10.40 MB 2/069 تومان
فرغانه تناور (دوتار) 3:22 7.71 MB 2/069 تومان
بَختیمنی کویلَی (دوتار) 2:24 5.51 MB 2/069 تومان
نالش (دوتار) 3:29 8.00 MB 2/069 تومان
زیبا گُزل (دوتار) 4:12 9.64 MB 2/069 تومان
کِچ پَلَک (دوتار) 5:21 12.26 MB 2/069 تومان
قَرَه ژُرغا (دوتار) 3:06 7.12 MB 2/069 تومان
آق ایشیک (دوتار) 2:43 6.25 MB 2/069 تومان
سی‌ای پرده (دمبره) 2:37 5.99 MB 2/069 تومان
تورمِدین کَشگَن (دمبره) 3:28 7.97 MB 2/069 تومان
کواو (دمبره) 1:34 3.62 MB 2/069 تومان
تَرتیس (دمبره، کُموز، دوتار) 16:15 37.20 MB 2/069 تومان
زِیبکِ فتحیه (اوچ تلی) 2:05 4.79 MB 2/069 تومان
اوزون هاوا (اوچ تلی) 3:48 8.71 MB 2/069 تومان

آثار مشابه