شِوار

شِوار
سال انتشار : 1388

موسیقی مازندران

موسیقی: احمد محسن پور

خوانندگان: ابوالحسن خوشرو، حسین طیبی، نورالله علیزاده

 

 

این مجموعه نتیجه ی سال ها تلاش و تحقیق در زمینه ی فرهنگ و هنر شفاهی مازندران است. موسیقی این اثر، هرچند در مقایسه با ساختار موسیقی فولکلوریک مازندران کیفیت و فرمی نسبتاً بدیع دارد، اما به‌ دلیل پرورش و انس و الفت آفریننده‌ی اثر با مجموعه ی روابط اجتماعی، هنر و سنن بومی مازندران، اساس و ساختمان آن مخدوش نگردیده است.

M. CD 127

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
نوچ‌حال 4:01 9.20 MB 2/899 تومان
امیری 6:02 13.84 MB 2/899 تومان
وارش شبنم 7:01 16.08 MB 2/899 تومان
کتولی 4:09 9.50 MB 2/899 تومان
نقره نشون 4:44 10.87 MB 2/899 تومان
نقره سری 2:17 5.25 MB 2/899 تومان
عباس خونی 4:10 9.55 MB 2/899 تومان
زاری 1:13 2.82 MB 2/899 تومان
امیری 4:48 11.00 MB 2/899 تومان
طالبا 2:32 5.82 MB 2/899 تومان
کتولی 1:21 3.10 MB 2/899 تومان
نازنین 3:13 7.39 MB 2/899 تومان
بهار وا 3:09 7.21 MB 2/899 تومان
تتی مون 5:36 12.83 MB 2/899 تومان
نقره سری 2:14 5.14 MB 2/899 تومان

آثار مشابه